ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ABAC

ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างภาพงานรับปริญญาของ ABAC หรือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยจะมีทั้งภาพในวันซ้อม วันถ่ายภาพหมู่ ที่บางนา และวันรับจริงที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สำหรับบัณฑิตที่ต้องการช่างภาพรับปริญญาของ ABAC วันซ้อม วันถ่ายภาพหมู่ วันรับจริง หรือนอกรอบ หากมีข้อสงสัยว่าจะจ้างวันใหนดี เต็มวันหรือครึ่งวัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line ID : chotephoto
Tel : 085 1154864 หรือ 084 2835669

 photo Boong ABAC-IMG_2155_zpsty8nluva.jpg

 photo 141102-Boong-340-3_zpsq2kpmq6z.jpg

 photo 141115-Boong-220_zpsirbb2yqy.jpg

 photo 141115-Boong-241_zpsvwyzpwwi.jpg

 photo 141115-Boong-283_zpsczbflgqm.jpg

 photo 141115-Boong-295-3_zpscqkh3d01.jpg

 photo 141115-Boong-327-3_zpsdjyqcw23.jpg

 photo 141115-Boong-361-3_zpsf65haxfv.jpg

 photo 141115-Boong-367_zps73pq4upj.jpg

 photo 141115-Boong-391-3_zpshknj3v3a.jpg

 photo 141115-Boong-397-2_zpsxyog9lwp.jpg

 photo 151122-Zee-363_-2_fused-2_zpszjc8wl7s.jpg

 photo 151122-Zee-364_-2_fused-2 2_zpseqio5che.jpg

 photo 151122-Zee-367_-2_-3_fused-2_zpswujkzcll.jpg

 photo 151122-Zee-378_zps81rtblcp.jpg

 photo 151122-Zee-380_-2_fused-2_zpsv33pyozt.jpg

 photo 151122-Zee-523 - Copy_zps25pm3tvx.jpg

 photo 151122-Zee-526_zpsrlizrfq5.jpg

 photo 151122-Zee-628-2_zpsrl9zmsvz.jpg

sitemap.xml

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<urlset xsi:schemaLocation=”http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns=”http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9″>

<!– created with Free Online Sitemap Generator http://www.xml-sitemaps.com –>

<url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/price/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/sample/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/jobsend/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/advice/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/contac/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/article/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/cameramanual/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/sitemap/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/swu/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2016/06/21/ku/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2016/06/19/suan/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2016/06/18/rjb/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2016/06/15/cu/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2016/05/31/advice-cu/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2016/06/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2016/05/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2016/03/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2015/10/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2015/06/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2015/04/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/category/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2015/10/19/spe1500/?amp=1</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2015/10/19/spe1500/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2015/10/22/abac/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2015/06/28/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/author/chotephoto/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-rbac/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a2/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%86/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%ac%e0%b8%b2-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%ac%e0%b8%b2/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%ac%e0%b8%b2/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2016/03/05/ru/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%87/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2015/10/21/sitemap-xml/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2015/06/28/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a1/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a1/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/tag/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%99/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2015/04/21/advice/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/type/gallery/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/2015/04/18/sample2/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/category/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b/page/2/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url><url><loc>https://chotephoto.wordpress.com/author/chotephoto/page/2/</loc&gt;<changefreq>monthly</changefreq></url></urlset>

ถ่ายภาพนอกรอบ 2 ชั่วโมงราคาพิเศษ 1500 บาท

ถ่ายภาพรับปริญญานอกรอบ  2 ชั่วโมง ราคาพิเศษ 1500 บาท
สืบเนื่องจากผมได้ไปถ่ายนอกงานรับปริญญานอกรอบที่สวนวนธรรมช่วงสั้นๆ ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง (เนื่องจากบัณฑิตงานยุ่ง ไม่มีเวลามาก) ผลออกมาน่าพอใจ และมีข้อดีหลายอย่าง เพราะ
1 บัณฑิตบางคนไม่อยากเดินเยอะ ไม่อยากใช้เวลาเยอะ หรือต้องการแค่รูปสวยๆ ไม่กี่ภาพ ถ้าจ้างครึ่งวันหรือเต็มวันก็ไม่คุ้ม
2 บางสถานที่ มุมสวยๆ ไม่มาก ถ่ายแป๊บเดียวก็หมดมุมจะถ่ายแล้ว
3 บางคนไม่ชอบออกแดด ซึ่งช่วงเวลาที่แดดไม่แรงของแต่ละวันมีไม่กี่ชัวโมง การจ้างแบบนี้สามารถเลือกช่วงเวลาที่ไม่ร้อนมากเพื่อถ่ายรูปได้

ผมก็เลยนำเสนอแพ็คเกจนี้ให้เป็นทางเลือกนะครับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
– ถ่ายภาพนอกรอบ (วันที่ไม่ใช่วันซ้อมใหญ่หรือรับจริง อาจเป็นวันธรรมดาหรือซ้อมย่อยได้) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ราคา 1500 บาท
– บัณฑิต 1-3 คน จะ 1,2 หรือ 3 คน ก็ราคา 1500 ถ่ายให้ทั้งภาพเดี่ยวและภาพหมู่ พาครอบครับ เพื่อน หรือแฟน ที่ไม่ใช่บัณฑิตมาถ่ายรูปร่วมกันได้ ไม่คิดราคาเพิ่ม สมมุติถ้าบัณฑิตจับกลุ่มกันได้ 3 คน ก็เท่ากับจ่ายคนละ 500
– ส่งงานเป็น DVD ไม่มีปก มีแถมอัดภาพขนาด 8 x 12 นิ้วให้ 5 รูป
– ทุกรูป ปรับสี ปรับแสงให้ ใสๆ เป็นธรรมชาติ และเลือกรูปสวยๆ บางรูปมารีทัชพิเศษให้เหมือนกับการรับงานเต็มวันหรือครึ่งวัน
– สถานที่ ขอเป็นโซนที่ผมเดินทางสะดวกนะครับ ผมอยู่ถนนราคำแหง โซนที่สะดวกก็มี สวนหลวง ร.9, สวนรถไฟ จุฬา, ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์,  ม.เกษตร, มศว ประสานมิตร,ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไทย, ม.เกษมบัณฑิต หรือตามแนวรถไฟฟ้า ไปได้ หรือที่ไกลๆ ลองสอบถามได้ครับ ถ้าไม่ลำบากก็ไปถ่ายให้

สนใจติดต่อสอบถามได้ครับ ระบุด้วยว่า ถ่ายภาพนอกรอบ  2 ชั่วโมงราคาพิเศษ

ติดต่อ ช่างภาพ : โชติ

Tel. 085 1154864 หรือ 083 8225081
Line ID : chotephoto
Add Friend
Facebook : http://www.facebook.com/chotephoto

 photo IMG_2391-2_zpsslmdnzd1.jpg

ตัวงานที่ส่งให้บัณฑิต สำหรับงานถ่ายนอกรอบราคาพิเศษ จะเป็นแบบนี้ครับ จะส่งงานเป็นแผ่น DVD ไม่มีปก ไม่สกรีนแผ่น ให้ไฟล์รูปทั้งหมดที่ถ่าย พร้อมด้วยของแถมคือ อัดภาพขนาด 8×12 นิ้ว จำนวน 5 รูปครับ

สำหรับบัณฑิตที่อยู่ไกลจากโซนที่ผมสะดวก หรือ อยากให้ถ่ายในวันซ้อมหรือรับจริง ช่วงเวลาสั้นๆ ไม่เกินสองชั่วโมง สามารถติดต่อสอบถามได้ครับ ถ้าสะดวกผมก็ยินดีถ่ายให้

รูปด้านล่างจะเป็นตัวอย่างงานที่ถ่ายในงานนี้ การทำงานจะมาตรฐานเดียวกับการรับงานราคาปกติ โดยจะตัดแพคเกจและของแถมที่ไม่จำเป็นออกไปครับ

170316-320_-2_fused-3 ม.เทคโนโลยีราชมงคล มีนาคม 2560 ที่ ราชมงคลธัญบุรี

170316-305_-2_fused-3
ม.เทคโนโลยีราชมงคล มีนาคม 2560 ที่ ราชมงคลธัญบุรี
170316-230 ม.เทคโนโลยีราชมงคล มีนาคม 2560 ที่ ราชมงคลธัญบุรี

170316-069-2
ม.เทคโนโลยีราชมงคล มีนาคม 2560 ที่ ราชมงคลธัญบุรี
170316-128_-2_fused-2 ม.เทคโนโลยีราชมงคล มีนาคม 2560 ที่ ราชมงคลธัญบุรี

170316-166
ม.เทคโนโลยีราชมงคล มีนาคม 2560 ที่ ราชมงคลธัญบุรี
170316-035-2 ม.เทคโนโลยีราชมงคล มีนาคม 2560 ที่ ราชมงคลธัญบุรี

170316-052-2
ม.เทคโนโลยีราชมงคล มีนาคม 2560 ที่ ราชมงคลธัญบุรี
170316-220 ม.เทคโนโลยีราชมงคล มีนาคม 2560 ที่ ราชมงคลธัญบุรี

170316-286_-2_fused
ม.เทคโนโลยีราชมงคล มีนาคม 2560 ที่ ราชมงคลธัญบุรี
170316-111-2
ม.เทคโนโลยีราชมงคล มีนาคม 2560 ที่ ราชมงคลธัญบุรี

 photo 170211-AIR-280_-2_fused-3_zpsupzw54vm.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-256-2_zpsfwy7wfbj.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-279_-2_fused-2_zpshef01sng.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-187_-2_fused-2_zpssbbo2rsw.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-128-2_zpsn1gzzyy2.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-133-2_zpso4a0lwhn.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-101_-2_fused_zps69npjwll.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-202_-2_fused-3_zpseda5wyew.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-029-3_zpsqfw5kxhx.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-009_zpsbctqrrop.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-013_-2_fused_zpsr9agh2to.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-020_-2_fused-2_zpsvv3essvk.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-053_zpsihzo9dgd.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-059-2_zpsqfgijmqx.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-088_-2_fused-3_zpsnjmdsw1z.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-237_zpsjjhlvw8g.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 160702-SWU-006-2016-2_zpsp8tcwkyu.jpg
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ มศว ประสานมิตร
กรกฏาคม 2016

 photo 160702-SWU-340_-2_fused-3_zpsyup5iu9b.jpg
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ มศว ประสานมิตร
กรกฏาคม 2016

 photo 161127-RSU-260-3_zpsqedqzsw1.jpg
มหาวิทยาลัยรังสิต
พฤศจิกายน 2016 ที่ ม.รังสิต

 photo 161127-RSU-257-2_zpsnv8twtek.jpg
มหาวิทยาลัยรังสิต
พฤศจิกายน 2016 ที่ ม.รังสิต

 photo 161127-RSU-224-3_zpsmv9c1frs.jpg
มหาวิทยาลัยรังสิต
พฤศจิกายน 2016 ที่ ม.รังสิต

 photo 161127-RSU-219-3_zps3to0szlg.jpg
มหาวิทยาลัยรังสิต
พฤศจิกายน 2016 ที่ ม.รังสิต

 photo 161127-RSU-135-2_zpsoxto2b0l.jpg
มหาวิทยาลัยรังสิต
พฤศจิกายน 2016 ที่ ม.รังสิต

 photo 161127-RSU-128_-2_fused-2_zpsgdxzikim.jpg
มหาวิทยาลัยรังสิต
พฤศจิกายน 2016 ที่ ม.รังสิต

 photo 161127-RSU-100_-2_fused-3_zpsnb8vdfpm.jpg
มหาวิทยาลัยรังสิต
พฤศจิกายน 2016 ที่ ม.รังสิต

 photo 161127-RSU-091-2_3_fused-2_zpshviwcloh.jpg
มหาวิทยาลัยรังสิต
พฤศจิกายน 2016 ที่ ม.รังสิต

 photo 161127-RSU-009-2_zpspqzvoqhv.jpg
มหาวิทยาลัยรังสิต
พฤศจิกายน 2016 ที่ ม.รังสิต

 photo 161009-KU-043-2_zpsaswdbq4k.jpg
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตุลาคม 2016 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

 photo 161009-KU-103 2_zpshplmexdo.jpg
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตุลาคม 2016 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

 photo 161009-KU-110 2_zpsianxc6bf.jpg
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตุลาคม 2016 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

 photo 160823-KU-439_-2_fused-2_zps0kghbrhv.jpg
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กันยายน 2016 ที่ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

 photo 160823-KU-504-2_zpsknrudvzy.jpg
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กันยายน 2016 ที่ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กันยายน 2016 ที่ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

 photo 160823-KU-588_-2_fused-2_zpsrsiftyub.jpg
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กันยายน 2016 ที่ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

 photo 160823-KU-620 2_zpskqzpdnc1.jpg
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กันยายน 2016 ที่ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

 photo 160823-KU-221-2_zpsica0a1dp.jpg
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กันยายน 2016 ที่ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

 photo 160823-KU-152_-2_fused-3_zpscpdbqlpr.jpg
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กันยายน 2016 ที่ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

 photo 160823-KU-110 2_zpsne3xvmvo.jpg
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กันยายน 2016 ที่ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

 photo 160823-KU-105-2_zpskwf7klc4.jpg
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กันยายน 2016 ที่ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

 photo 160812-132-2016_zps7phmp5m2.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สิงหาคม 2016 ที่ สวนหวง ร.9
 photo 160221-Kaew-008-2_zpslezyhisx.jpg
งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2016 นอกรอบ คณะนิติศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160221-Kaew-028_zps02vfptd4.jpg
งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2016 นอกรอบ คณะนิติศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160221-Kaew-038-2_zpss4pzwkty.jpg
งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2016 นอกรอบ คณะนิติศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160221-Kaew-134-3_zpswvmokzwa.jpg
งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2016 นอกรอบ คณะนิติศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160221-Kaew-086_zpseixvy3fj.jpg
งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2016 นอกรอบ คณะนิติศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160224-RU24-106-3_zpsy0cvpr6r.jpg
งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2016 นอกรอบ คณะนิติศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160224-RU24-175_-2_fused-2_zpsvk8n4xen.jpg
งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2016 นอกรอบ คณะนิติศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160224-RU24-103-2_zpsvvuxw4wx.jpg
งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2016 นอกรอบ คณะนิติศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160224-RU24-043_-2_fused_zpszsuoceki.jpg
งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2016 นอกรอบ คณะนิติศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160221-Kaew-238_-2_-3_fused-3_zpsqwj4qeod.jpg
งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2016 นอกรอบ คณะนิติศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160221-Kaew-234_-2_-3_fused_zpsswoyopgq.jpg
งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2016 นอกรอบ คณะนิติศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160221-Kaew-206_-2_fused-4_zpssp7bacqj.jpg
งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2016 นอกรอบ คณะนิติศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160221-Kaew-181-2_zpsuegtbbyx.jpg
งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2016 นอกรอบ คณะนิติศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160224-RU24-234_zpspixdvilh.jpg
งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2016 นอกรอบ คณะนิติศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160224-RU24-246-2_zpsacghc3no.jpg
งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2016 นอกรอบ คณะนิติศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160224-RU24-250-3_zpsch4qu71c.jpg
งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2016 นอกรอบ คณะนิติศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง

 photo Re-Untitled-1-2_zpsj1k7xlcm.jpg
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สวนวนธรรม อยู่ใกล้ๆ สวนหลวง ร.9

 photo Re-141123-Namwan-117_zpsohjpq32v.jpg
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สวนวนธรรม อยู่ใกล้ๆ สวนหลวง ร.9

 photo Re-Namwan-IMG_3913-3_zps4egtfcnh.jpg
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สวนวนธรรม อยู่ใกล้ๆ สวนหลวง ร.9

 photo Re-Namwan-IMG_3892-3_zpsfx5q1poc.jpg
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สวนวนธรรม อยู่ใกล้ๆ สวนหลวง ร.9

 photo Re-Namwan-IMG_4045-2_zpsyjemhp0l.jpg
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สวนวนธรรม อยู่ใกล้ๆ สวนหลวง ร.9

 photo Re-141123-Namwan-154-2_zpsbxjkvrbt.jpg
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สวนวนธรรม อยู่ใกล้ๆ สวนหลวง ร.9

 photo Re-141123-Namwan-144-2_zpstzjgrnxl.jpg
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สวนวนธรรม อยู่ใกล้ๆ สวนหลวง ร.9

 photo Re-141123-Namwan-143-2_zps5yovv9q9.jpg
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สวนวนธรรม อยู่ใกล้ๆ สวนหลวง ร.9

 photo Re-141123-Namwan-141-2_zpsfue8ki5r.jpg
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สวนวนธรรม อยู่ใกล้ๆ สวนหลวง ร.9

 photo Re-141123-Namwan-118_zpsyxlberm1.jpg
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สวนวนธรรม อยู่ใกล้ๆ สวนหลวง ร.9

 photo Re-141123-Namwan-085_zpspy9whgpi.jpg
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สวนวนธรรม อยู่ใกล้ๆ สวนหลวง ร.9

 photo Re-141123-Namwan-077-2_zpsvjp1lsf9.jpg
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สวนวนธรรม อยู่ใกล้ๆ สวนหลวง ร.9

 photo Re-Namwan-IMG_3862_zpsqq1p9fk1.jpg
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สวนวนธรรม อยู่ใกล้ๆ สวนหลวง ร.9

 photo Re-141123-Namwan-075_zpsp97pdcw1.jpg
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สวนวนธรรม อยู่ใกล้ๆ สวนหลวง ร.9

 photo Re-Namwan-IMG_3912-3_zpsjds44ymg.jpg
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สวนวนธรรม อยู่ใกล้ๆ สวนหลวง ร.9
a href=”http://s1121.photobucket.com/user/chotephoto/media/RAM1017/150224-RU-207_-2_fused-3_zpsyoj1iejs.jpg.html&#8221; target=”_blank”>
 photo 160221-Kaew-030_-2_fused-2_zpsy6bsh6c8.jpg
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160221-Kaew-058_zpsczyu6e8q.jpg
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง

 photo 160221-Kaew-037_zpsdjbjipne.jpg
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง

 photo 160224-RU24-046-2_zpstfgpk0qi.jpg
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง

 photo 160224-RU24-034_-2_fused_zpstfsouv9a.jpg
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160221-Kaew-207_-2_fused_zpsqs4mbvft.jpg
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160221-Kaew-195_zps0ilss1es.jpg
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160221-Kaew-177-2_zpsjffyw2st.jpg
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160221-Kaew-153_zps6xyv8lzb.jpg
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160224-RU24-176_-2_-3_fused-2_zps3mxcc0eh.jpg
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160224-RU24-181_-2_fused-2_zpskpd7vdhv.jpg
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160224-RU24-230_zpsfdsucd3c.jpg
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160224-RU24-242-2_zpsfn9uzshn.jpg
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง
 photo 160224-RU24-243-2_zps1lshbnze.jpg
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2016 ที่ ม.รามคำแหง