คำแนะนำการจ้างช่างภาพ สำหรับบัณฑิตจุฬาฯ

ในหน้านี้จะเป็นคำแนะนำและตัวอย่างการวางแผนจ้างช่างภาพ สำหรับบัณฑิต จุฬาฯ ว่าจะจ้างวันใหน เต็มวัน หรือครึ่งวันดี ลองไล่อ่านดูนะครับ แล้วจะเข้าใจ

* หมายเหตุ ตารางเวลาที่ยกตัวอย่าง เป็นของปี 2561 ที่จะรับจริง ในวันที่ 4 และ 5 ตุลาคม 2561

สำหรับบัณฑิตจุฬา ถ้าต้องการจ้าง ช่างภาพรับปริญญา นอกจากวันรับจริงที่รู้กันอยู่แล้วว่าต้องใส่ชุดครุย ส่วนอีกวันที่ใส่ชุดครุยเต็มยศ แต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็ม ก็คือวัน “ถ่ายภาพหมู่” ครับ ซึ่งปกติจะเป็นวันเสาร์ หรืออาทิตย์ (ตรงนี้เฉพาะของจุฬานะครับ ม.อื่นๆ ก็มักจะใสครุยวันซ้อมกับวันจริง) ส่วนจะจ้างทั้งสองวัน หรือแค่วันเดียว ก็ขึ้นอยู่ที่กำลังทรัพย์ และความชอบในการเข้ากล้องของบัณฑิตครับ

เมื่อรู้วันแล้ว ก็มาเช็คเวลา ว่าจะจ้างช่างภาพ ถ้าเข้าไปเช็คข้อมูล ทางสถาบัน จะให้ตารางเวลามา 3 ตารางนะครับ คือ

วันรับจริง

ตารางวันรับจริง

วันซ้อม

ตารางวันซ้อม

วันถ่ายภาพหมู่

ตารางวันถ่ายภาพหมู่

คราวนี้เรามาดู ว่าจะจ้างช่างภาพวันไหน ยังไง

อย่างที่บอกไปแล้วว่า งานรับปริญญาของจุฬาฯ นิยมจ้างช่างภาพ ในวัน รับจริง และถ่ายภาพหมู่
ดังนั้นเราเริ่มวางแผนกันเลย เพื่อความง่าย ขอให้เริ่มที่วันรับจริงก่อน จากตาราง

CU2018 copy

สำหรับญาติบัณฑิตที่เข้ามาหาช่างภาพให้บัณฑิต อาจจะสงสัยคำเรียกต่างๆ ขออธิบายไว้ดังนี้

บัณฑิต = จบปริญญาตรี

มหาบัณฑิต = จบปริญญาโท

ดุษฎีบัญฑิต = จบปริญญาเอก

ระดับบัณฑิตศึกษา = จบปริญญาโท หรือ จบปริญญาเอก

บางคณะใหญ่มาก มีการแบ่งการเข้ารับปริญญา และซ้อมของปริญญาตรีแยกจาก ปริญญาโท-เอก ต้องเช็คดีๆ

สำหรับวันรับจริง ทั้งวันที่ 4 และ 5 ตุลาคม 2561 จะมีการแบ่งรับเป็นภาคเช้า และบ่าย

สรุปให้ง่ายๆ
– บัณฑิตที่รับเช้า

 • วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ได้แก่คณะ วิศวกรรมศาสตร์(ป.ตรี),เภสัชศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์,วิทยาศาสตร์การกีฬา,วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข,วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ,วิทยาลัยประชากรศาสตร์,พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ป.โท-เอก)
 • วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ได้แก่คณะ วิทยาศาสตร์(ป.ตรี),อักษรศาสตร์,รัฐศาสตร์,นิเทศศาสตร์,สหเวชศาสตร์,พยาบาลศาสตร์,บัณฑิตวิทยาลัย

จะเข้าหอประชุมประมาณ 7.00-8.00 น. เลิกประมาณ 11.00-12.00 น.(เป็นเวลาโดยประมาณจากการถ่ายปีผ่านๆ มา)แนะนำให้จ้างช่างภาพครึ่งวันบ่าย

– บัณฑิตที่รับบ่าย

 • วันที่ 4 ตุลาคม 2561ได้แก่คณะ ครุศาสตร์,สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร,สถาปัตย์ฯ,นิติศาสตร์,แพทยศาสตร์,วิทยาศาสตร์ (ป.โท-เอก)
 • วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ได้แก่คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ป.ตรี),ศิลปกรรมศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,สัตวแพทยศาสตร์,จิตวิทยา,ศศินทร์,วิศวกรรมศาสตร์ (ป.โท-เอก),วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

จะเข้าหอประชุมประมาณ 10.30-11.00 เลิกประมาณ 15.00 น.(เป็นเวลาโดยประมาณจากการถ่ายปีผ่านๆ มา) แนะนำให้จ้างช่างภาพ เต็มวัน หรือ ครึ่งวันเช้าเป็นหลัก (สำหรับคนที่จะจ้างครึ่งวัน ที่แนะนำให้จ้างช่วงเช้า เพราะเวลาแน่นอน ถ้าจ้างช่วงบ่าย เรากำหนดเวลาไม่ได้ อาจเลิกช้า แต่จากที่ถ่ายๆ มา ของจุฬามักจะเสร็จเร็วครับ)

ต่อไปมาดูที่ตารางวันถ่ายภาพหมู่

อย่างที่บอกไว้ตอนต้น วันถ่ายภาพหมู่ บัณฑิตต้องใส่ชุดครุยเต็มยศ เหมือนวันรับจริง แต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็ม เพื่อนหรือญาติบางส่วนก็จะมาแสดงความยินดีในวันนั้น และเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ จึงเป็นอีกวันที่นิยมจ้างช่างภาพ

ตารางวันถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิตที่จะรับในวันที่ 4 และ 5 ตุลาคม 2561

CU2018-3-1
วันที่ 8 – 9 กันยายน 2561

CU2018-3-2
วันที่ 15 – 16 กันยายน 2561

CU2018-3-3
วันที่ 22 – 23 กันยายน 2561

CU2018-3-4

วันที่ 29 กันยายน 2561

ดูตามตารางได้เลยว่าเราจบคณะอะไร ถ่ายภาพหมู่วันไหน ก็จ้างช่างภาพวันนั้น ส่วนจะจ้าง เต็มวัน ครึ่งวัน เช้าหรือบ่าย ให้เช็คดูตารางวันซ้อมควบคู่กัน ตามอ่านต่อไปครับ

ต่อไปมาดูที่ตารางวันซ้อม

จะเห็นว่าวันซ้อม แต่ละคณะจะมีเลข 1 และ 2 ต่อท้าย หมายถึงซ้อมครั้งที่ 1 และ 2 ปกติวันซ้อมของจุฬาจะใส่ชุดธรรมดา แต่จะมีบางคณะที่ซ้อมตรงกับวัน เสาร์ หรืออาทิตย์ ซึ่งจะตรงกับวันถ่ายภาพหมู่ด้วย นั่นคือบัณฑิตต้องใส่ชุดครุย แนะนำให้จ้างช่างภาพในวันนี้ครับ

CU2018-2 2

จากตาราง จะมีบางคณะซ้อมตรงกับวันถ่ายภาพหมู่ (เสาร์-อาทิตย์) ก็จะต้องเผื่อเวลาเข้าห้องประชุมด้วย โดย

– คณะที่ซ้อมช่วงเช้า จะเข้าซ้อมประมาณ 08.00-12.00 น. แนะนำให้จ้างช่างภาพ ครึ่งวันบ่าย ได้แก่

 • 8 กันยายน 2561 คณะ สถาปัตย์ฯ,
 • 9 กันยายน 2561 คณะ วิทยาศาสตร์(ป.โท/เอก),
 • 15 กันยายน 2561 คณะ ครุศาสตร์,
 • 16 กันยายน 2561 คณะ รัฐศาสตร์,
 • 22 กันยายน 2561 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ (ป.โท-เอก),
 • 23 กันยายน 2561 คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ป.ตรี),
 • 29 กันยายน 2561 คณะ เภสัชศาสตร์,สัตวแพทยศาสตร์,สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

– คณะที่ซ้อมช่วงบ่าย จะเข้าซ้อมประมาณ 12.00 (หลังจากถ่ายภาพหมู่เสร็จ)-15.30 น.สามารถเลือกจ้างช่างภาพ เต็มวัน หรือ ครึ่งวันเช้า ตามสะดวก ได้แก่

 • 8 กันยายน 2561 คณะ ศิลปกรรมศาสตร์,จิตวิทยา,
 • 9 กันยายน 2561 คณะ วิทยาศาสตร์ (ป.ตรี),
 • 15 กันยายน 2561 คณะ ศศินทร์,วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 • 16 กันยายน 2561 คณะ นิเทศศาสตร์,
 • 22 กันยายน 2561 คณะ วิศวกรรมศาสตร์(ป.ตรี),
 • 23 กันยายน 2561 คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ป.โท-เอก),
 • 29 กันยายน 2561 คณะ แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์

– ส่วนคณะที่ไม่มีซ้อมในวันถ่ายภาพหมู่ ก็จะว่างทั้งวัน ภารกิจในวันนี้คือ มาขึ้นสแตนด์ถ่ายภาพหมู่อย่างเดียว ใช้เวลาถ่ายประมาณ 30 นาที จึงสามารถเลือกจ้างช่างภาพได้ทั้งต็มวัน ครึ่งวันเช้า หรือครึ่งวันบ่ายก็ได้ แต่ส่วนใหญ่นิยมจ้างเต็มวัน โดยช่วงเช้าจะเน้นถ่ายเดี่ยวสวยๆ เพราะแดดไม่ร้อน คนยังไม่เยอะ ส่วนช่วงบ่ายก็เน้นถ่ายกับเพื่อนที่มาแสดงความยินดี ได้แก่

 • 9 กันยายน 2561 คณะ พยาบาลศาสตร์,นิติศาสตร์,
 • 15 กันยายน 2561 คณะ วิทยาลัยประชากรศาสตร์,วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข,วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ,
 • 16 กันยายน 2561 คณะ บัณฑิตวิทยาลัย
 • 22 กันยายน 2561 คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา,เศรษฐศาสตร์,
 • 23 กันยายน 2561 คณะ สหเวชศาสตร์,อักษรศาสตร์,

ตรงนี้ เป็นข้อมูลจากงานปี 2560 ที่ผมไปถ่ายมา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560

โดยช่วงเช้าถ่าย มหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ป.โท, บ่าย ถ่าย บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ป.ตรี

เวลาคร่าวๆ บัณฑิตที่ซ้อมช่วงเช้า จะเข้าซ้อมประมาณ 8.00-8.30 น. ซ้อมเสร็จประมาณ 12.00 น. เรียกเข้าแถวถ่ายภาพหมู่ ประมาณ 12.30 น.

บัณฑิตที่ซ้อมช่วงบ่าย เรียกเข้าแถวถ่ายภาพหมู่ ประมาณ 11.30 น.จากนั้นเข้าซ้อมประมาณ 12.00 น. ซ้อมเสร็จประมาณ 15.00 น.

170903-CU-087

ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ป.โท
03/09/2017

170903-Mon-337-2

ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ป.ตรี
03/09/2017

คำแนะนำก็มีเพียงเท่านี้ ส่วนด้านล่างสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจ ก็ดูตัวอย่างต่อได้ แล้วก็ต่อด้วยโปรโมชั่นพิเศษครับ


ต้องการช่างภาพ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel.083 8225081
Line : chotephoto
ติดตามผลงานใน Instagram ได้ที่ IG : chotephoto


ตัวอย่าง การวางแผนจ้างช่างภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์

เพื่อให้เห็นภาพ ผมขอยกตัวอย่างบัณฑิตมา 1 คณะ จะได้เห็นภาพง่ายขึ้น บัณฑิตคณะอื่นก็ลองเทียงเคียงดู ถ้าว่างผมก็จะลงคณะอื่นพร้อมตัวอย่างภาพให้ดูด้วยครับ

ตัวอย่างการวางแผนจ้างช่างภาพงานรับปริญญา คณะรัฐศาสตร์

120701-Pam1-213-2

อย่างที่บอกไปแล้วว่า งานรับปริญญาของจุฬาฯ นิยมจ้างช่างภาพ ในวัน รับจริง และถ่ายภาพหมู่
ดังนั้นเราเริ่มวางแผนกันเลย เพื่อความง่าย ขอให้เริ่มที่วันรับจริงก่อน จากตาราง กำหนดคณะที่ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร วันรับจริง จากเว็ป

ตารางวันรับจริง

CU2018 pam2

จะเห็นว่าจะมีการแบ่งรับเป็นภาคเช้า และบ่าย ง่ายๆ เลย
– บัณฑิตที่รับเช้า จะเข้าหอประชุมประมาณ 7.00-8.00 น. เลิกประมาณ 11.00-12.00 น.(เป็นเวลาโดยประมาณจากการที่ถ่ายปีผ่านๆ มา) แนะนำให้จ้างช่างภาพ ครึ่งวันบ่าย
– บัณฑิตที่รับบ่าย จะเข้าหอประชุมประมาณ 10.30-11.00 เลิกประมาณ 15.00 น.(เป็นเวลาโดยประมาณจากการที่ถ่ายปีผ่านๆ มา) แนะนำให้จ้างช่างภาพ เต็มวัน หรือ ครึ่งวันเช้าเป็นหลัก (สำหรับคนที่จะจ้างครึ่งวัน ที่แนะนำให้จ้างช่วงเช้า เพราะเวลาแน่นอน ถ้าจ้างช่วงบ่าย เรากำหนดเวลาไม่ได้ อาจเลิกช้า แต่จากที่ถ่ายๆ มา ของจุฬามักจะเสร็จเร็วครับ)

ฉะนั้น บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ วันรับจริง 5 ตุลาคม 2561 จะเข้าหอประชุมประมาณ 7.00-8.00 น. เลิกประมาณ 11.00-12.00 น. แนะนำให้จ้างช่างภาพ ครึ่งวันบ่าย สำหรับวันรับจริง

ต่อไปมาดูที่ตารางวันซ้อม

ตารางวันซ้อม

CU2018-2 pam

จะเห็นว่าวันซ้อม แต่ละคณะจะมีเลข 1 และ 2 ต่อท้าย หมายถึงซ้อมครั้งที่ 1 และ 2 ปกติวันซ้อมของจุฬาจะใส่ชุดธรรมดา แต่จะมีบางคณะที่ซ้อมตรงกับวัน เสาร์ หรืออาทิตย์  ซึ่งจะตรงกับวันถ่ายภาพหมู่ด้วย นั่นคือบัณฑิตต้องใส่ชุดครุยเพื่อมาถ่ายภาพหมู่ และเข้าหอประชุมซ้อมด้วย บัณฑิตก็จ้างช่างภาพในวันนี้ โดยดูช่วงเวลาว่าเข้าซ้อมกี่โมง เช่น

ถ้าเข้าซ้อม เช้า ก็จ้างช่างภาพครึ่งวัน บ่าย

หรือ

ถ้าซ้อมช่วงบ่าย ผมแนะนำให้จ้างเต็มวันไปเลย เพราะซ้อมไม่นาน เลิกซ้อมก็ยังถ่ายภาพได้อยู่ หรือถ้าอยากจ้างครึ่งวัน ก็เป็นช่วงครึ่งวันเช้าครับ

จากที่ยกตัวอย่าง บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ จะซ้อมครั้งที่ 1 ช่วงเช้า วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ซึ่งจะตรงกับวันถ่ายภาพหมู่พอดี แนะนำให้จ้างช่างภาพวันนี้ ส่วนการซ้อมครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 24 กันยายน จะใส่ชุดธรรมดามาซ้อม ไม่ค่อยนิยมจ้างช่างภาพครับ

ต่อไปมาดูที่ตารางวันถ่ายภาพหมู่

ตารางวันถ่ายภาพหมู่

CU2018-3-2 pam

คณะรัฐศาสตร์ จะถ่ายภาพหมู่วันที่ 16 กันยายน 2561 โดยเริ่มเรียกแถวประมาณ 12.20 น. ซึ่งก็คือหลังจากซ้อมเสร็จ ออกจากห้องประชุม ก็รอถ่ายภาพหมู่เลย ใช้เวลาถ่ายภาพหมู่ไม่นานก็เสร็จ (ประมาณ 30 นาที) หลังจากนั้นก็เสร็จภารกิจสำหรับวันนี้ ก็ถ่ายภาพกับเพื่อนกับญาติตามอัธยาศัย ดังนั้น บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ก็จ้างช่างภาพในวันนี้ครึ่งวันบ่ายได้เลย

120719-Pam-038-3

สรุป สำหรับบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ แนะนำให้จ้างช่างภาพ

 1. วันถ่ายภาพหมู่ 16 กันยายน 2561 ครึ่งวันบ่าย
 2. วันรับจริง 5 ตุลาคม 2561  แนะนำให้จ้างช่างภาพครึ่งวันบ่าย

ส่วนจะจ้างทั้งสองวัน หรือวันใดวันหนึ่ง ก็อยู่ที่กำลังทรัพย์ และความชอบในการโพสท่าถ่ายรูปของบัณฑิตครับ

คำแนะนำก็มีเท่านี้ ง่ายๆครับ หรือถ้ามีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ ที่ Tel.083 8225081
Line ID : chotephoto
Add Friend
Add friend

120719-Pam-513-2


120719-Pam-010-2

ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาฯ

รับปริญญา_จุฬา 005ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 16/09/2017
รับปริญญา_จุฬา 009ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันรับจริง 29/09/2017
รับปริญญา_จุฬา 013ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันรับจริง 29/09/2017
รับปริญญา_จุฬา 014ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันรับจริง 29/09/2017
รับปริญญา_จุฬา 017ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันรับจริง 29/09/2017
รับปริญญา_จุฬา 019ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันรับจริง 29/09/2017
รับปริญญา_จุฬา 028ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันรับจริง 29/09/2017
รับปริญญา_จุฬา 045ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันรับจริง 29/09/2017
รับปริญญา_จุฬา 080ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันรับจริง 29/09/2017
รับปริญญา_จุฬา 088ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันรับจริง 29/09/2017

170916-Preaw-211-2 copy ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 16/09/2017

170916-Preaw-208
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 16/09/2017

170916-Preaw-203 ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 16/09/2017

170915-Toon-117-2 ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017

170915-Toon-041-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017

170915-Toon-094-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017

170915-Toon-174-2 ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017

ต้องการดูตัวอย่างภาพงานรับปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

————
** โปรโมชั่นพิเศษ **

สำหรับบัณฑิตจุฬาฯ จะรับงานแบบ 2 ชั่วโมงราคาพิเศษ แค่วันซ้อมที่ตรงกับวันจันทร์-ศุกร์ หรือวันอื่นที่ไม่ใช่วันถ่ายภาพหมู่และวันรับจริง
วันถ่ายภาพหมู่และวันรับจริง จะไม่รับราคานี้ จะคิดราคาปกติ คือ เต็มวัน 3500 ครึ่งวัน 2800

Air
*** ถ่ายภาพนอกรอบ 2 ชั่วโมงราคาพิเศษ 1500 บาท อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ครับ

Advertisements

One thought on “คำแนะนำการจ้างช่างภาพ สำหรับบัณฑิตจุฬาฯ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s