ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์

ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์

ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างงานถ่ายภาพรับปริญญาของ ม.เกษตรศาสตร์ จะเป็นที่บางเขนเป็นหลัก มีทั้งระดับ ป.ตรี,ป.โท และ ป.เอก ครับ ชุดครุยของ ม.เกษตรศาสตร์ ของทั้งสามปริญญา จะแตกต่างกันชัดเจน ตามรูปตัวอย่าง ชุดครุยที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยจะเป็นของระดับปริญญาตรี ส่วนปริญญาโท และเอกก็จะต่างกันออกไป ตามตัวอย่างครับ

    • และก็ต้องขอย้ำอีกทีสำหรับบัณฑิต ม.เกษตร และ ม.อื่นๆ ด้วย ที่ต้องการจ้างช่างภาพในวันซ้อมหรือวันรับจริง ควรดูตัวอย่างงานที่ถ่ายจากทั้งสองวันนี้เป็นหลัก เพราะสภาพแวดล้อมจะแตกต่างจากการถ่ายนอกรอบ (วันที่คนไม่เยอะ) อย่างมาก สำหรับตัวอย่างงาน ม.เกษตร ของผมที่ถ่ายทั้งหมด ก็จะเป็นภาพที่ถ่ายจากทั้งสองวันนี้ครับ

ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel.085 1154864, 083 8225081
Line : chotephoto

This slideshow requires JavaScript.

ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 วันซ้อมใหญ่ รับจริง นอกรอบ

 photo 161026-KU-442-2_zpswzabokqp.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 วันรับจริง

 photo 161029-KU-093-3_zpsyujpjshn.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 วันรับจริง

 photo 161029-KU-224-2_zpstayacphd.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 วันรับจริง

 photo 161029-KU-231_zpsu2sgrka5.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 วันรับจริง

 photo 161029-KU-259-2 2016_zpshrqgamay.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 วันรับจริง
 photo 160823-KU-221-2_zpsrinlft0l.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 160823-KU-227-2_zpsxutks3jo.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ

 photo 161029-KU-200_-2_fused-2_zpsrp6wvssc.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-201_-2_fused_zps3ps8d8fm.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-094-2017_zpsyjk3otii.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-088-2_zpsfknriuny.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-091_zpsj2u9fzdf.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161026-KU-409-2_zpsnwnkxf5o.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo Noon KU-P7290884-6_zpsmwg6evga.jpg
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี วันรับจริง

 photo Pat KU1-3-P7065641_-2_fused-2_zpsuuxfsq5y.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี วันซ้อม

 photo Pat KU1-1-P7067724_-2_fused-2_zpsprpugxco.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo Pat KU1-3-P7065833-2_zpsuothstn5.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 161029-KU-083_zpshrel8zoy.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-085_zpskfkya12z.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-086_zpsyvwtabw5.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-095-2_zps2johdrco.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-176_zpspf95zsfz.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-170_zpswhdyip1w.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-176_zpssqockhm6.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 160823-KU-110 2_zpsh33onj58.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-112 2_zps5ls0cjsu.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-152_-2_fused-3_zpsg7q4jkqc.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-153_-2_fused-2_zpstupmevrc.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า

 photo 161029-KU-221_zpskgdd5ar2.jpg

 photo 161029-KU-295-2016_zps4dso6gbx.jpg

 photo 161029-KU-050_zpsctgdya2o.jpg

 photo 161029-KU-071-2_zpsjhzpnlsy.jpg

 photo 161029-KU-089-2_zps1h34ikmm.jpg

 photo 161029-KU-108-2_zpscgurfs98.jpg

 photo 161029-KU-290-2016_zpscwcfhos6.jpg

 photo 161009-KU-018 2_zpsx6iavaov.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-015 2_zpspxmhm9ak.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-043-2_zpsrfhvvlvs.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-053 2_zpsj8s8icwl.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-103 2_zpsyvndfkpv.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-107 2_zpskkwuwdqo.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-108 2_zpsotge1xub.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-110 2_zpssffwwww7.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-111 2_zpslijlahfl.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-165 2_zps5xl7wyyl.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-176 2_zpsizeiplrh.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-177 2_zpsj2p4i8nh.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 160823-KU-438_-2_fused-2_zpsnkzr6fiz.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-448_-2_fused-2_zpsxoctga1q.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-449_-2_fused-2_zpsxwff0zpu.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-504-2_zpstkhsabsh.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-527_-2_fused-2_zpstwseib3b.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-528_-2_fused-3_zps7yk1vhbf.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-532_-2_-3_fused-2_zpsbo7mizjj.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-591_-2_fused-2_zpsykl9bc5h.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-600 2_zpsb7wvq0kx.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-619 2_zpsjsgljrzo.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-620 2_zpsg9qljg1r.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-621 2_zpsnmgxaeho.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-622 2_zps5a3udmal.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า

 photo IMG_1700-2_zps5c0ypi72.jpg
คณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท วันซ้อมใหญ่

 photo 150107-KU-196-2_zps3qjw3hiu.jpg
คณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก วันรับจริง

 photo Ku2IMG_2062-3_zpsclzzefzx.jpg
คณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150109-Ja-179_zpsxwsujebk.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันรับจริง

 photo IMG_1507_-2_fused-2_zpsnhw6au1i.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 150109-Ja-133_zps1bgdnqsm.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันรับจริง

 photo IMG_1538-2_zps3lg9zwhe.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo May3-IMG_2486_-2_fused-2_zps6k17j9ul.jpg
คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 140928-KU-110-3_zpskfxmuxaa.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 140928-KU-145-3_zpshewvljm6.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 140928-KU-063-3_zpscclhgldw.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 140928-KU-103-3_zpsur16vkbs.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 120712-Jew12-179-2_zps8gepqm8f.jpg
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 120712-Jew12-093-2_zps6bh3znla.jpg
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 140928-KU-161-3_zpsgxogrhfp.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 120716-Zine-020-5_zpswfrdu5n9.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 120716-Zine-095-5_zps6hkwktdb.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 140925-KU-165-3_zpsodmi4ngr.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 140925-KU-189-2_zpsrlnq4gow.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 140928-KU-013-2_zpsdevmlkei.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 150106-Jump-042_zpsupnoehsm.jpg
คณะสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150106-Jump-066_zpsui7vfm9s.jpg
คณะสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150106-Jump-073-2_zpsckxzfrs3.jpg
คณะสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150106-Jump-080_zpsnxwusvf0.jpg
คณะสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150106-Jump-402_zpseu58ah7j.jpg
คณะสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150106-Jump-409_zpsvsfe9ko3.jpg
คณะสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150106-Jump-093-2_zpszyiixgvz.jpg
คณะสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150107-KU-064-2_zpsquddllwg.jpg
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150107-KU-115-3_zpspmr1juru.jpg
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150107-KU-336-2_zpskeqh3bj9.jpg
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150108-May-017-2_zpsfc6zgkud.jpg
คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 150108-May-092-2_zpsw9zf3ios.jpg
คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 150108-May-028-2_zpswncf4kpf.jpg
คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 150108-May-323-2_zpsppj1f1x1.jpg
คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 150109-Ja-028_zpszf0iwnbi.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 150109-Ja-101_zpskjfoptas.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 150109-Ja-121_zpskqygo70z.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 150109-Ja-132_zpsmjsfqkwk.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 150109-Ja-133_zps1bgdnqsm.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันรับจริง

 photo Pat KU1-1-P7067871_zps7kwhhnju.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร วันซ้อมใหญ่

รวมภาพงานรับปริญญา สวนอัมพร

ในอัลบั้มนี้จะเป็นตัวอย่าง ภาพงานรับปริญญาที่สวนอัมพร ซึ่งมีหลายสถาบันรับปริญญาที่นี้ ทั้ง ม.ราชภัฏ, วิทยาลัยพยาบาล, เนติบัณฑิต, RBAC บัณฑิตที่จะรับปริญญาที่นี่ สามารถดูตัวอย่างงานได้เลยครับ

 photo Cover 140616-282 Ying2_zpspodoh8mr.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปี 2016 วันรับจริง

 photo 160818-Ying-183-4_zpslw3yvvk2.jpg

 photo 160818-Ying-131_-2_fused-5_zpse6jgyd2l.jpg photo IMG_6604-2_zps6ewgptbf.jpg

 photo IMG_6566-2_zpstuq0kzje.jpg

 photo IMG_6565-2_zpswezlcfuv.jpg

 photo IMG_6546-2_zpslgco6jrg.jpg

 photo IMG_6535-2_zpswqewmcsn.jpg

ตัวอย่างภาพรับปริญญา ม.ราชภัฏเขตภาคกลาง

ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างงานถ่ายภาพรับปริญญา ของ ม.ราชภัฏเขตภาคกลาง โดยเป็นงานรวมๆ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มร.อย.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มร.รพ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรว.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มรภ.พบ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มรภ.กจ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มร.มจ.)
สถานที่จะที่ทั้งวันซ้อมที่สถาบัน และวันรับจริงที่สวนอัมพรครับ

 photo 160818-Ying-183-4_zpslw3yvvk2.jpg

 photo Cover 140616-282 Ying2_zpspodoh8mr.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปี 2016 วันรับจริง


 photo 160816-VRU-057-5_zpsktfhwlog.jpg

 photo 160818-Ying-131_-2_fused-5_zpse6jgyd2l.jpg

 photo 160816-VRU-429-2_zpsbt5p2gi6.jpg

 photo 160816-VRU-366-2_zpsausgs2s4.jpg

 photo Aere-3-P8167624-16-2_zps8r3unlkc.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 photo Aere-3-P8167612-16-2_zpsiq8r6wco.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 photo Aere-3-P8167618_-2_fused-16-2_zpsucacltrw.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 photo 140726-Nui-155-2_zps2oewqh0t.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 photo 150812-VRU-228_zps7szlez5o.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 photo 150814-VRU-304_-2_fused-2_zpsixdtabmi.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันรับจริง ที่สวนอัมพร

 photo 150814-VRU-293_-2_fused-3_zpsjeljzcph.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันรับจริง ที่สวนอัมพร

 photo 150814-VRU-200_-2_fused-4_zpstotfssav.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันรับจริง ที่สวนอัมพร

 photo 150812-VRU-096_zpsejhjn9u8.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 photo 150812-VRU-105_zpswcyjkiji.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 photo 140804-Bum-070_zps7cjd5yjc.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง วันรับจริง ที่สวนอัมพร

 photo IMG_6604-2_zps6ewgptbf.jpg

 photo IMG_6566-2_zpstuq0kzje.jpg

 photo IMG_6565-2_zpswezlcfuv.jpg

 photo IMG_6546-2_zpslgco6jrg.jpg

 photo IMG_6535-2_zpswqewmcsn.jpg

 photo 140804-Bum-073-2_zpsap8cstkr.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง วันรับจริง ที่สวนอัมพร

 photo 150817-Kwan-093_-2_fused_zpsdyjowg1u.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันซ้อม ที่ หอประชุมกองทัพเรือ

 photo 150817-Kwan-094_-2_fused-2_zpsuucw12yv.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันซ้อม ที่ หอประชุมกองทัพเรือ

 photo 150817-Kwan-080_-2_fused-2_zpsazjl64iy.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันซ้อม ที่ หอประชุมกองทัพเรือ

 photo 150817-Kwan-069_zpse546cbeb.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันซ้อม ที่ หอประชุมกองทัพเรือ

 photo 140726-Nui-179-3_zpspyf3qkjm.jpgมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 photo 150820-Milk-373_-2_fused_zps5beajxoa.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 photo 150820-Milk-146_zps1et7tf9q.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 photo kwan 2-2 IMG_4807_-2_fused-2_zpsag7ph4rl.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันรับจริง ที่ สวนอัพร

 photo 150818-Ked-116_-2_fused-2_zpspqa4atra.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 photo 150818-Ked-012_-2_fused-2_zpsk9egxpve.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 photo 150818-Ked-004_-2_fused_zpsr3ibsbyv.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 photo 150818-Ked-002_-2_fused_zpsdz874t1z.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นการรวบรวมภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับบัญฑิตที่ต้องการดูตัวอย่างภาพ เฉพาะของจุฬาฯ ครับ

สำหรับงานรับปริญญาของจุฬาฯ วันที่จะใส่ชุดครุย คือ วันถ่ายภาพหมู่ กับวันรับจริง ส่วนใหญ่ก็จะนิยมจ้างช่างภาพสองวันนี้ และงานตัวอย่างก็จะเป็นภาพที่ถ่ายจากวันถ่ายภาพหมู่และวันรับจริงครับ

ภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพวันรับจริง และ ถ่ายภาพหมู่/ซ้อม เป็นหลัก ผมแนะนำสำหรับบัณฑิตที่จะจ้างช่างภาพสำหรับถ่ายทั้งสองวันนี้ ให้ดูตัวอย่างจากที่ถ่ายทั้งสองวันนี้เป็นหลัก เพราะทั้งสองวันจะมีทั้งเรื่องคนเยอะและหมายกำหนดการเป็นตัวบีบบังคับ ต่างจากการถ่ายรูปเล่น ออกทริป หรือนอกรอบ ซึ่งช่างภาพต้องใช้ความสามารถในการหามุม หลบคน เพื่อให้ถ่ายภาพออกมาได้ดีครับ

พิเศษ สำหรับบัณฑิตจุฬาฯ ที่จะรับปริญญาในปี 2560 ถ่ายภาพวันซ้อม เฉพาะ จันทร์ – ศุกร์ 2 ชั่วโมง ราคา 1500-
เหมาะสำหรับบัณฑิตที่อยากถ่ายภาพในจุฬาฯ แบบคนน้อยๆ หรือวางแผนถ่ายภาพนอกรอบเอาไว้ ก็เตรียมชุดครุยไปถ่ายในวันนี้ได้ โดยมีรายละเอียดและช่วงเวลาที่รับได้ ดังนี้

cu2017 ra1 copy1500 copy
จากตารางวันซ้อม ปกติงานรับปริญญาของจุฬา วันซ้อมจะมี 2 ครั้ง ถ้าวันซ้อมไม่ตรงกับวันถ่ายภาพหมู่ จะไม่ต้องใส่ชุดครุย วันที่รับงานได้ก็ตามที่ผมมาร์กสีเขียวเอาไว้ ถ้าซ้อมเช้าก็จ้างหลังซ้อมเสร็จ ถ้าซ้อมบ่ายก็จ้างก่อน หรือหลังเข้าซ้อมก็ได้ ข้อดีคือ ในวันซ้อม จันทร์-ศุกร์ จะซ้อมไม่กี่คณะ คนไม่เยอะ การถ่ายภาพจะง่ายใกล้เคียงกับถ่ายนอกรอบครับ

วันที่รับงานในราคานี้ได้ คือ วันที่ 1,4,5,6,7,8,11,13,14,15,18,19,20,24 กันยายน 2560

บัณฑิตที่อยากเก็บภาพสวยๆ ในจุฬา ในวันซ้อมที่ตรงกับวัน จันทร์-ศุกร์ ก็เตรียมชุดครุยไปถ่ายภาพแบบ 2 ชั่วโมง ราคา 1500- ได้ครับ
รายละเอียด
– รับถ่ายเฉพาะวันซ้อม ช่วงวันจันทร์-ศุกร์ (ไม่ตรงกับวันถ่ายภาพหมู่) ใช้เวลาถ่ายประมาณ 2 ชั่วโมง ราคา 1500 บาท
– บัณฑิต 1-3 คน จะ 1,2 หรือ 3 คน ก็ราคา 1500 ถ่ายให้ทั้งภาพเดี่ยวและภาพหมู่ พาครอบครับ เพื่อน หรือแฟน ที่ไม่ใช่บัณฑิตมาถ่ายรูปร่วมกันได้ ไม่คิดราคาเพิ่ม
– ส่งงานเป็น DVD ไม่มีปก มีแถมอัดภาพขนาด 8 x 12 นิ้วให้ 5 รูป
– ทุกรูป ปรับสี ปรับแสงให้ ใสๆ เป็นธรรมชาติ และเลือกรูปสวยๆ บางรูปมารีทัชพิเศษให้เหมือนกับการรับงานเต็มวันหรือครึ่งวัน

สำหรับบัณฑิตที่ต้องการถ่ายวันอื่นๆ ก็มีทั้งแบบ เต็มวัน 3500 ครึ่งวัน 2800 และถ่ายนอกรอบ 2 ชั่วโมง ราคา 1500 เหมือนเดิม
เลือกเอาตามความฟิตของร่างกายครับ

ติดต่อ Tel. 083 8225081
Line : chotephoto

 photo 161020-Leafe-4 copy_zpsh5e336ax.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์
 photo 161020-CU-185-2_zpsqvyxuuzh.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161020-CU-180-2_zpsakiairhv.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161020-CU-179_zpsgzmf8stg.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161020-CU-120-3_zps3ttqpbgc.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161020-CU-041-2_zpskwylf3c0.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161021-Ting-358-3_zpsgkibnfyn.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง

 photo 160925-Ploy-230-2_zpsuv93cjub.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-484-3_zpspxhdajbz.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 161009-Ting-058-3_zpsxakzdlwr.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่

 photo 160925-Ploy-045-2_zps3wfgah7h.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 120719-Pam-038-3_zps21neo9rn.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันรับจริง คณะรัฐศาสตร์

 photo Re-150927-Mai-010-2_zps9htki4ue.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไหม)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วันซ้อม+ถ่ายภาพหมู่

 photo 161021-Ting-553_-2_fused-2_zpsq3o7cuvm.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 161021-Ting-511_zpsxlzakeao.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 161021-Ting-508_zpsqbhjhtzr.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 161021-Ting-545_zpspsydzuaa.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 161021-Ting-359-3_zpsnt6pupto.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 161020-CU-082-3_zpsxum5zi3p.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์
 photo 161020-CU-150-3_zpsevwrziyk.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161020-CU-126_-2_fused_zpsnv0z9deq.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์
 photo 161020-CU-028-2_zpsif8b1qpn.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161008-Aom-291-2_zpsyospyhle.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 photo 161008-Aom-059_zpsf9qtcmlw.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 photo 160925-Ploy-484-3_zpsrjrfxzf7.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-509_-2_fused-2_zpsju4t4pva.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-230-3_zpsl4mvhenk.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-218-2_zpsm4rvxj0u.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-211-2_zpsaeshzxpn.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-180-2_zpsg78sc8hw.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-123_-2_fused-2_zpszoeek2ji.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-100-2_zpsdwppz7eq.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-099-2_zpszrfihlub.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-094-2_zpseyfiksik.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo Re-150927-Mai-650_-2_fused-2_zpsmpnrk20r.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo Re-150927-Mai-693_-2_fused-2_zpspbku7h5a.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 120719-Pam-036-2_zpsraeib7qd.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันรับจริง คณะรัฐศาสตร์

 photo Re-150927-Mai-572-2_zpsq0vkbx8y.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 120719-Pam-398_zpstpcsq9hz.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันรับจริง คณะรัฐศาสตร์

 photo Pam CU1-3-P7013790-16-2-2_zpsin2f2ysy.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันรับถ่ายภาพหมู่ คณะรัฐศาสตร์

 photo 150927-Mai-723_-2_fused-16_zpshq9a27im.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 150927-Mai-688_-2_-3_fused-16_zpszofal06c.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 150927-Mai-136_-2_fused-16_zps44hdinrx.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 150927-Ploy-034_-2_-3_fused-2_zps3aejibjs.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะเศรษฐศาสตร์

 photo 150927-Ploy-033_-2_fused-2-16_zpsv8wofek8.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะเศรษฐศาสตร์

 photo 150927-Ploy-031_-2_fused-3-16_zpsudceyoct.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะเศรษฐศาสตร์

 photo 150927-Ploy-013_-2_fused-3-16_zpsvmme2mx4.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะเศรษฐศาสตร์

 photo 150927-Ploy-002_-2_fused-3_zpsvzpkodmb.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะเศรษฐศาสตร์

 photo 150922-Ple-368_-2_fused-16-3_zpsplvqt81y.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo 150922-Ple-459_-2_fused-2-2_zpsifrxhdo8.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo 120719-Pam-391-2_zpsiseaed0t.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันรับจริง คณะรัฐศาสตร์

 photo Re-150922-Ple-143-2_zpsz5r2nyik.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo Re-150922-Ple-065_-2_fused-2-2_zps5uajqnlw.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo Re-150922-Ple-342-3_zpsliviifbk.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo Re-150922-Ple-072_-2_fused-2-2_zpsu9726wbt.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo Re-150922-Ple-060_-2_fused-2-2_zpsgowvgxs5.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร


งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo Re-150922-Ple-076-2_zpsil7gdvsl.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo Re-150922-Ple-332-2_zpson1lirwj.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo 900-130711-Ploy-1161-3_zpsdqrbtab5.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันรับจริง คณะเศรษฐศาสตร์

 photo 900-130623-Dear-0152-2_zpsblp3ivsy.jpg

 photo 900-Bua CU-IMG_4840-2_zpsqpcpha8c.jpg

 photo 900-130630-Ploy-0035-3_zpsbjnfbysi.jpg

 photo Re-150922-Ple-521_-2_fused-2-2_zpslkjb8pso.jpg

 photo Re-150922-Ple-388_-2_fused-2_zpsnbayiny5.jpg

 photo Re-120701-Pam1-013-3_zpsjkkki9jz.jpg

 photo 120701-Pam1-320-10_zpsyksjaup4.jpg

 photo 120701-Pam1-492-5_zpsyabqp11v.jpg

 photo 120701-Pam1-508-7_zpsciul0lsd.jpg

 photo 120701-Pam1-161-5_zpsxntwu8db.jpg

 photo 120719-Pam-513-2_zpsouzujcr5.jpg

 photo Book-IMG_5192-5_zpsipqlhn0l.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะแพทยศาสตร์

 photo Book-IMG_5536-5_zpsmb45atge.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะแพทยศาสตร์

 photo 130707-Kwang-238-4_zpseycsqqnv.jpg

 photo 140608-PAT-129-2_zps7p0v5a4v.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-119-2_zpsdggb5zu7.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-008-2-2_zpsmelxjdto.jpg

 photo 140608-PAT-066-2-2_zps91iiutaq.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-141-3_zpsmbxp5o3v.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-162-2_zps2y4c9psg.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-179-2_zpscuitkjmj.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-180-2_zpsumrrb5fd.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-303-2_zpsvzxiounn.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-338-2_zpshgwzehgg.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-360_zpsdswrgld1.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-387_zpst5iv2wsz.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-008-2-2_zpsmelxjdto.jpg

 photo 900-Ploy CU-IMG_4099__1_fused-3_zps4bf8fhst.jpg

 photo 900-130623-Dear-0207-2_zpsa7e9lenl.jpg

 photo 900-130623-Nui-007-4_zpsqpdma43s.jpg

 photo 120719-Pam-563-5_zpsvnojjtwb.jpg

 photo 120708-Bow-113-4_zpsgd8dq2wn.jpg

 photo 120708-Bow-139-5_zpsqbrggpgs.jpg

 photo 900-Nui CU-IMG_2611__1_fused-3_zpsakoakeoe.jpg

 photo 120719-Pam-427-4_zpsufaqeczw.jpg

 photo 120708-Bow-103-5_zpstvy0mxzt.jpg

 photo 151009-Nook187-2_zpsms48akjt.jpg

 photo 151009-Nook172-2_zpsrsysrsf5.jpg

 photo 150920-Nook-146_zpsdritljng.jpg

 photo Ploy CU-IMG_3629__1_fused-3_zpsrmigg7qp.jpg

 photo 130707-Kwang-189-3_zpsb6aueewl.jpg

 photo 150920-Nook-082-2_zpsbgptnp55.jpg

 photo 150920-Nook-079-2_zps4vgmclri.jpg

 photo Re-140704-073-3_zpsrlcqwf1s.jpg

 photo Pech CU-IMG_5518-2_zpskekcrhvl.jpg

 photo Pech CU-IMG_5509-2_zpst1cwynip.jpg

 photo Pech CU-IMG_5494-2_zps2lu52ayl.jpg

 photo 900-Bua CU-IMG_5159-3_zpsnqtoj0gp.jpg