ตัวอย่างภาพรับปริญญา ม.ราชภัฏเขตภาคกลาง

ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างงานถ่ายภาพรับปริญญา ของ ม.ราชภัฏเขตภาคกลาง โดยเป็นงานรวมๆ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มร.อย.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มร.รพ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรว.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มรภ.พบ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มรภ.กจ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มร.มจ.)
สถานที่จะที่ทั้งวันซ้อมที่สถาบัน และวันรับจริงที่สวนอัมพรครับ

 photo 160818-Ying-183-4_zpslw3yvvk2.jpg

 photo Cover 140616-282 Ying2_zpspodoh8mr.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปี 2016 วันรับจริง


 photo 160816-VRU-057-5_zpsktfhwlog.jpg

 photo 160818-Ying-131_-2_fused-5_zpse6jgyd2l.jpg

 photo 160816-VRU-429-2_zpsbt5p2gi6.jpg

 photo 160816-VRU-366-2_zpsausgs2s4.jpg

 photo Aere-3-P8167624-16-2_zps8r3unlkc.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 photo Aere-3-P8167612-16-2_zpsiq8r6wco.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 photo Aere-3-P8167618_-2_fused-16-2_zpsucacltrw.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 photo 140726-Nui-155-2_zps2oewqh0t.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 photo 150812-VRU-228_zps7szlez5o.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 photo 150814-VRU-304_-2_fused-2_zpsixdtabmi.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันรับจริง ที่สวนอัมพร

 photo 150814-VRU-293_-2_fused-3_zpsjeljzcph.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันรับจริง ที่สวนอัมพร

 photo 150814-VRU-200_-2_fused-4_zpstotfssav.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันรับจริง ที่สวนอัมพร

 photo 150812-VRU-096_zpsejhjn9u8.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 photo 150812-VRU-105_zpswcyjkiji.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 photo 140804-Bum-070_zps7cjd5yjc.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง วันรับจริง ที่สวนอัมพร

 photo IMG_6604-2_zps6ewgptbf.jpg

 photo IMG_6566-2_zpstuq0kzje.jpg

 photo IMG_6565-2_zpswezlcfuv.jpg

 photo IMG_6546-2_zpslgco6jrg.jpg

 photo IMG_6535-2_zpswqewmcsn.jpg

 photo 140804-Bum-073-2_zpsap8cstkr.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง วันรับจริง ที่สวนอัมพร

 photo 150817-Kwan-093_-2_fused_zpsdyjowg1u.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันซ้อม ที่ หอประชุมกองทัพเรือ

 photo 150817-Kwan-094_-2_fused-2_zpsuucw12yv.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันซ้อม ที่ หอประชุมกองทัพเรือ

 photo 150817-Kwan-080_-2_fused-2_zpsazjl64iy.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันซ้อม ที่ หอประชุมกองทัพเรือ

 photo 150817-Kwan-069_zpse546cbeb.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันซ้อม ที่ หอประชุมกองทัพเรือ

 photo 140726-Nui-179-3_zpspyf3qkjm.jpgมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 photo 150820-Milk-373_-2_fused_zps5beajxoa.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 photo 150820-Milk-146_zps1et7tf9q.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 photo kwan 2-2 IMG_4807_-2_fused-2_zpsag7ph4rl.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันรับจริง ที่ สวนอัพร

 photo 150818-Ked-116_-2_fused-2_zpspqa4atra.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 photo 150818-Ked-012_-2_fused-2_zpsk9egxpve.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 photo 150818-Ked-004_-2_fused_zpsr3ibsbyv.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 photo 150818-Ked-002_-2_fused_zpsdz874t1z.jpg
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันซ้อม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s