ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์

ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์

ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างงานถ่ายภาพรับปริญญาของ ม.เกษตรศาสตร์ จะเป็นที่บางเขนเป็นหลัก มีทั้งระดับ ป.ตรี,ป.โท และ ป.เอก ครับ ชุดครุยของ ม.เกษตรศาสตร์ ของทั้งสามปริญญา จะแตกต่างกันชัดเจน ตามรูปตัวอย่าง ชุดครุยที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยจะเป็นของระดับปริญญาตรี ส่วนปริญญาโท และเอกก็จะต่างกันออกไป ตามตัวอย่างครับ

    • และก็ต้องขอย้ำอีกทีสำหรับบัณฑิต ม.เกษตร และ ม.อื่นๆ ด้วย ที่ต้องการจ้างช่างภาพในวันซ้อมหรือวันรับจริง ควรดูตัวอย่างงานที่ถ่ายจากทั้งสองวันนี้เป็นหลัก เพราะสภาพแวดล้อมจะแตกต่างจากการถ่ายนอกรอบ (วันที่คนไม่เยอะ) อย่างมาก สำหรับตัวอย่างงาน ม.เกษตร ของผมที่ถ่ายทั้งหมด ก็จะเป็นภาพที่ถ่ายจากทั้งสองวันนี้ครับ

ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel.085 1154864, 083 8225081
Line : chotephoto

This slideshow requires JavaScript.

ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 วันซ้อมใหญ่ รับจริง นอกรอบ

 photo 161026-KU-442-2_zpswzabokqp.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 วันรับจริง

 photo 161029-KU-093-3_zpsyujpjshn.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 วันรับจริง

 photo 161029-KU-224-2_zpstayacphd.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 วันรับจริง

 photo 161029-KU-231_zpsu2sgrka5.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 วันรับจริง

 photo 161029-KU-259-2 2016_zpshrqgamay.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 วันรับจริง
 photo 160823-KU-221-2_zpsrinlft0l.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 160823-KU-227-2_zpsxutks3jo.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ

 photo 161029-KU-200_-2_fused-2_zpsrp6wvssc.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-201_-2_fused_zps3ps8d8fm.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-094-2017_zpsyjk3otii.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-088-2_zpsfknriuny.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-091_zpsj2u9fzdf.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161026-KU-409-2_zpsnwnkxf5o.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo Noon KU-P7290884-6_zpsmwg6evga.jpg
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี วันรับจริง

 photo Pat KU1-3-P7065641_-2_fused-2_zpsuuxfsq5y.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี วันซ้อม

 photo Pat KU1-1-P7067724_-2_fused-2_zpsprpugxco.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo Pat KU1-3-P7065833-2_zpsuothstn5.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 161029-KU-083_zpshrel8zoy.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-085_zpskfkya12z.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-086_zpsyvwtabw5.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-095-2_zps2johdrco.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-176_zpspf95zsfz.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-170_zpswhdyip1w.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 161029-KU-176_zpssqockhm6.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 รับจริง
 photo 160823-KU-110 2_zpsh33onj58.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-112 2_zps5ls0cjsu.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-152_-2_fused-3_zpsg7q4jkqc.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-153_-2_fused-2_zpstupmevrc.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า

 photo 161029-KU-221_zpskgdd5ar2.jpg

 photo 161029-KU-295-2016_zps4dso6gbx.jpg

 photo 161029-KU-050_zpsctgdya2o.jpg

 photo 161029-KU-071-2_zpsjhzpnlsy.jpg

 photo 161029-KU-089-2_zps1h34ikmm.jpg

 photo 161029-KU-108-2_zpscgurfs98.jpg

 photo 161029-KU-290-2016_zpscwcfhos6.jpg

 photo 161009-KU-018 2_zpsx6iavaov.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-015 2_zpspxmhm9ak.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-043-2_zpsrfhvvlvs.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-053 2_zpsj8s8icwl.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-103 2_zpsyvndfkpv.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-107 2_zpskkwuwdqo.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-108 2_zpsotge1xub.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-110 2_zpssffwwww7.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-111 2_zpslijlahfl.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-165 2_zps5xl7wyyl.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-176 2_zpsizeiplrh.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 161009-KU-177 2_zpsj2p4i8nh.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ
 photo 160823-KU-438_-2_fused-2_zpsnkzr6fiz.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-448_-2_fused-2_zpsxoctga1q.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-449_-2_fused-2_zpsxwff0zpu.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-504-2_zpstkhsabsh.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-527_-2_fused-2_zpstwseib3b.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-528_-2_fused-3_zps7yk1vhbf.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-532_-2_-3_fused-2_zpsbo7mizjj.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-591_-2_fused-2_zpsykl9bc5h.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-600 2_zpsb7wvq0kx.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-619 2_zpsjsgljrzo.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-620 2_zpsg9qljg1r.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-621 2_zpsnmgxaeho.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า
 photo 160823-KU-622 2_zps5a3udmal.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2016 นอกรอบ ที่โรงเรียนเก่า

 photo IMG_1700-2_zps5c0ypi72.jpg
คณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท วันซ้อมใหญ่

 photo 150107-KU-196-2_zps3qjw3hiu.jpg
คณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก วันรับจริง

 photo Ku2IMG_2062-3_zpsclzzefzx.jpg
คณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150109-Ja-179_zpsxwsujebk.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันรับจริง

 photo IMG_1507_-2_fused-2_zpsnhw6au1i.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 150109-Ja-133_zps1bgdnqsm.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันรับจริง

 photo IMG_1538-2_zps3lg9zwhe.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo May3-IMG_2486_-2_fused-2_zps6k17j9ul.jpg
คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 140928-KU-110-3_zpskfxmuxaa.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 140928-KU-145-3_zpshewvljm6.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 140928-KU-063-3_zpscclhgldw.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 140928-KU-103-3_zpsur16vkbs.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 120712-Jew12-179-2_zps8gepqm8f.jpg
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 120712-Jew12-093-2_zps6bh3znla.jpg
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 140928-KU-161-3_zpsgxogrhfp.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 120716-Zine-020-5_zpswfrdu5n9.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 120716-Zine-095-5_zps6hkwktdb.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 140925-KU-165-3_zpsodmi4ngr.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 140925-KU-189-2_zpsrlnq4gow.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 140928-KU-013-2_zpsdevmlkei.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันซ้อมใหญ่

 photo 150106-Jump-042_zpsupnoehsm.jpg
คณะสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150106-Jump-066_zpsui7vfm9s.jpg
คณะสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150106-Jump-073-2_zpsckxzfrs3.jpg
คณะสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150106-Jump-080_zpsnxwusvf0.jpg
คณะสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150106-Jump-402_zpseu58ah7j.jpg
คณะสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150106-Jump-409_zpsvsfe9ko3.jpg
คณะสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150106-Jump-093-2_zpszyiixgvz.jpg
คณะสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150107-KU-064-2_zpsquddllwg.jpg
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150107-KU-115-3_zpspmr1juru.jpg
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150107-KU-336-2_zpskeqh3bj9.jpg
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก วันรับจริง

 photo 150108-May-017-2_zpsfc6zgkud.jpg
คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 150108-May-092-2_zpsw9zf3ios.jpg
คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 150108-May-028-2_zpswncf4kpf.jpg
คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 150108-May-323-2_zpsppj1f1x1.jpg
คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 150109-Ja-028_zpszf0iwnbi.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 150109-Ja-101_zpskjfoptas.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 150109-Ja-121_zpskqygo70z.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 150109-Ja-132_zpsmjsfqkwk.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันรับจริง

 photo 150109-Ja-133_zps1bgdnqsm.jpg
คณะเกษตร ปริญญาตรี วันรับจริง

 photo Pat KU1-1-P7067871_zps7kwhhnju.jpg
คณะอุตสาหกรรมเกษตร วันซ้อมใหญ่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s