ภาพงานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล

ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างภาพงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้งวันซ้อมและรับจริง

งานรับปริญญาของราชมงคล วันซ้อมใหญ่และรับจริงจะจัดขึ้นที่ ม.ราชมงคลธัญบุรี โดยแบ่งเป็นรับรอบและเช้ารับรอบบ่าย คำแนะนำคร่าวๆ ในการจ้างช่างภาพ คือ
ถ้ารับรอบเช้า ก็จ้างครึ่งวันบ่าย
ถ้ารับรอบบ่าย ก็จ้างเต็มวัน หรือครึ่งวันเช้า ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถปรึกษาได้ครับ
บัณฑิตราชมงคลวิทยาเขตอื่นที่ไม่คุ้นกับธัญบุรี หรือบัณฑิตราชมงคลธัญบุรีที่ต้องการช่างภาพที่รู้มุมสวยๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ครับ ถ้ามีช่างภาพที่รู้มุม จะช่วยให้ได้ภาพสวยๆ ง่ายขึ้น

 photo 170316-320_-2_fused-3_zpsfonybggo.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170316-305_-2_fused-3_zpslvrzi7nm.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170316-232-2_zps6mzbxigk.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170316-128_-2_fused-2_zpsrxy42a7j.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170316-069-3_zpsb0uxtpxn.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170316-065-3_zpsdhjl2jvt.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170316-035-2_zpsix2p0ex9.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170316-052-3_zpsqku26u7a.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170316-112-2_zpsdopqup7x.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170316-166_zpsmyddgaza.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170211-AIR-280_-2_fused-3_zpsupzw54vm.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-256-2_zpsfwy7wfbj.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-279_-2_fused-2_zpshef01sng.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-187_-2_fused-2_zpssbbo2rsw.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-128-2_zpsn1gzzyy2.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-133-2_zpso4a0lwhn.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-101_-2_fused_zps69npjwll.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-202_-2_fused-3_zpseda5wyew.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-029-3_zpsqfw5kxhx.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-009_zpsbctqrrop.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-013_-2_fused_zpsr9agh2to.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-020_-2_fused-2_zpsvv3essvk.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-053_zpsihzo9dgd.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-059-2_zpsqfgijmqx.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-088_-2_fused-3_zpsnjmdsw1z.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-237_zpsjjhlvw8g.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 160908-Bee-126-2_zpsutkaonte.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันรับจริง ปี 2016
 photo 160908-Bee-201-3_zpsjlsmufcx.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันรับจริง ปี 2016
 photo 160907-Kat-233-2_zpsqtplt28n.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016

 photo 160907-Kat-341_-2_fused-2016_zpsejnvevul.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016

 photo 160908-Bee-134-2_zpscm2mlusc.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันรับจริง ปี 2016
 photo 160908-Bee-175_-2_fused-2_zpsldfaizyk.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันรับจริง ปี 2016
 photo 160908-Bee-163-2_zpsnznhqpsh.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันรับจริง ปี 2016

 photo 160907-Kat-252-3_zpsyjfc7wf2.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016

 photo 160907-Kat-392-2_zpsh0a8irxx.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo 160907-Kat-391-2_zpshkbdsmtu.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo 160907-Kat-387-2_zpsmf8y0xuy.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo Pang 2-3-IMG_0625-2016_zpsryfmf7za.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo Pang 2-5-IMG_0774_-2_fused-2016_zps3msnxmpe.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง

 photo Pang 2-2-IMG_0547_-2_fused-3-16_zpsgdtnd0ji.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง

 photo Pang 3-IMG_0221_-2_fused-2016_zpsph145wpz.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo Pang 3-IMG_0203-2_zpspsuekmuc.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo Pang 1-IMG_0065-2_zpsno8uy5zn.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo Pang 1-IMG_0056-2_zpsw3vqakez.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo Pang 0-IMG_9947_-2_fused-2_zpstsx1puke.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo Mod3-IMG_9629_-2_fused-4_zpssdihkob0.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย
 photo 141209-042-2-16-2_zpsykxslw0o.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย
 photo re-ning2-02--PB152993-11-5.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ วันรับจริง
 photo Pang 2-5-IMG_0641_-2_fused-2-16-2_zpsuqyaohhl.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 141209-080-2-16_zpsllfscibz.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย

 photo 141210-Pang-0148-2_zpshopyuy1a.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo 141210-Pang-0881-4_zps3qw2z4pa.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 141210-Pang-0934-16-2_zps4h8zi0ai.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 141210-Pang-0818-2_zpstm91smgr.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 141209-424-2-16_zpsldj9ftnv.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย

 photo 141209-422-2-16_zpsx7u2azwb.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย

 photo Mod2-IMG_9852-3-16_zpspcon5kqd.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย

 photo 141209-325-2-16_zpspucpfedk.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย

 photo Mod1-IMG_9793-2-16_zpsoxiaspxq.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย

 photo Mod1-IMG_9791-3-16_zpsaq07gpnx.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย

 photo 141209-105-2-16_zpsslousuvi.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย

 photo Mod1-IMG_9616_-2_fused-3_zpseb5cfkr8.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย

 photo 141210-Pang-0390_zps4pd4x8wh.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo 141210-Pang-0398_zpsafjx5vrn.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo 141210-Pang-0444-2_zpszjtzwuwx.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo 141210-Pang-0576-2_zpsplbhv9st.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo Pang 2-2-IMG_0552_-2_fused-2_zpshzylw5oc.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 141210-Pang-0666-2_zps4nutcj3w.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 141210-Pang-0699-16-2_zps3zn5soym.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo Pang 2-5-IMG_0605_-2_fused-3_zpsdvxu9dff.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 141210-Pang-0767_zpslzoiyvlh.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 141210-Pang-0780_zpsrn6nccx9.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 141210-Pang-0787_zpszphtnnfy.jpg

 photo 160907-Kat-263_-2_fused-3_zpsyvrkhl8q.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo 160907-Kat-201-2_zpsxwvjdtvw.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo 160907-Kat-194_zpsriimtdft.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo 160907-Kat-015_-2_fused-2_zpsxxtqn0r3.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo 141210-Pang-0821-2_zpss4xxterk.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง

 photo 141210-Pang-0736-2_zpsy1mmboba.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 160908-Bee-097-2_zpskerlttrl.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันรับจริง ปี 2016
 photo 160907-Kat-294_-2_fused-2_zpsowhbabus.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo 160907-Kat-289_-2_fused-2_zpsfhxk1k8h.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo 160907-Kat-299_-2_fused-2_zpsuadfsgk9.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo 141210-Pang-0361-2_zpslnn6bohe.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo 141210-Pang-0357-2_zps5c1wctfj.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo 160909-207_-2_fused-2_zpssich8idg.jpg
คณะบริหารธุรกิจ วันรับจริง ปี 2016
 photo 160909-Nok-063_zps9hf2goue.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันรับจริง ปี 2016

 photo 160909-211-2_zps3bf8gdsa.jpg
คณะบริหารธุรกิจ วันรับจริง ปี 2016
 photo 160909-198-2_zpslvxtf4so.jpg
คณะบริหารธุรกิจ วันรับจริง ปี 2016
 photo 160909-138-2_zpsdscglync.jpg
คณะบริหารธุรกิจ วันรับจริง ปี 2016
 photo 160909-Nok-217_-2_fused-2_zpsvovhvxvy.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันรับจริง ปี 2016
 photo 160909-Nok-161_-2_fused-2_zpsgfh3evm5.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันรับจริง ปี 2016
 photo 160909-Nok-077_-2_fused_zps2tysdxoy.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันรับจริง ปี 2016
 photo 160909-Nok-073_-2_fused_zpsgc7tpxmn.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันรับจริง ปี 2016

 photo 160905-Aum-100_ 2_fused-2_zpsbwxgyggg.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันรับจริง ปี 2016
 photo 160905-Aum-097_-2_fused-2_zpsv5ormn29.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันรับจริง ปี 2016
 photo 160905-Aum-093_-2_fused-2_zpsbjbr0lub.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันรับจริง ปี 2016
 photo 160905-Aum-092_-2_fused-2_zpshkimmhux.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันรับจริง ปี 2016
 photo 160905-Aum-090_-2_fused-2_zpsc3fl1oop.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันรับจริง ปี 2016
 photo 160904-Pat-377_-2_fused-2_zpstmo0r4bb.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันซ้อมใหญ่ ปี 2016
 photo 160904-Pat-327_-2_fused-2_zps6e3rdlhj.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันซ้อมใหญ่ ปี 2016
 photo 160904-Pat-237-2_zpswsdpnlcf.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันซ้อมใหญ่ ปี 2016