คำแนะนำ การจ้างช่างภาพ สำหรับ บัณฑิต ม.เทคโนโลยีราชมงคล

ในหน้านี้จะเป็นคำแนะนำการวางแผนจ้างช่างภาพสำหรับบัณฑิตราชมงคล โดยผมจะเน้นไปที่วันซ้อมใหญ่และรับจริง เพราะทุกวิทยาเขตจะมารับที่นี่ ส่วนวันซ้อมย่อย แต่ละที่จะไม่เหมือนกันครับ

ตารางเวลาที่ผมเอามาอ้างอิง ผมจะใช้ของบัณฑิตราชมงคลธัญบุรีเป็นหลักนะครับ เพราะตอนที่พิมพ์หาได้เท่านี้ สำหรับบัณฑิตจากวิทยาเขตอื่น ถ้าวันตรงกัน รับช่วงเดียวกัน ก็ใช้ตารางเวลาเดียวกันเลย เพราะการเรียกแถว การเดินแถวเข้าหอประชุม การรับปริญญาก็จะทำพร้อมกัน

คราวนี้มาดูตารางเวลาของบัณฑิตราชมงคลธัญบุรี จะเห็นว่าวันรับจริงคือวันที่ 20-24 แต่ในตารางจะบอกไว้ถึงแค่วันที่23 เนื่องจากราชมงคลธัญบุรีมีรับถึงวันที่ 23 ส่วนวันที่ 24 ก็เป็นของวิทยาเขตอื่นที่เหลือ โดยตารางเวลาจะเหมือนกัน ใช้แทนกันได้เลย

ตารางวันรับจริง คณะต่างๆ ของ RMUTT

 photo RMUTT 16-5_zpstoohkd3v.jpg


คณะที่ ซ้อมใหญ่วันที่ 15 รับจริงวันที่ 20 มีนาคม 60 ภาคบ่าย

 photo RMUTT 16-4_zpsvzcg4k8o.jpg

 photo RMUTT 16-8_zpsyv7nna2t.jpg photo RMUTT 16-14_zpsvv3akup0.jpg


คณะที่ ซ้อมใหญ่วันที่ 16 รับจริงวันที่ 21 มีนาคม 60 ภาคบ่าย

 photo RMUTT 16-16_zpsgnj8czw6.jpg

คณะที่ ซ้อมใหญ่วันที่ 17 รับจริงวันที่ 22 มีนาคม 60 ภาคบ่าย

 photo RMUTT 16-7_zpsdsgvppay.jpg

 photo RMUTT 16-13_zpsypapechq.jpg


คณะที่ ซ้อมใหญ่วันที่ 18 รับจริงวันที่ 23 มีนาคม 60 ภาคบ่าย

 photo RMUTT 16-15_zpsgmcdqyvr.jpg

 photo RMUTT 16-9_zpsjtmv2dlp.jpg

ด้านบนเป็นคณะที่รับบ่าย จะเห็นว่ากำหนดการในทุกๆวันจะเหมือนกัน

และตารางของคณะที่รับเช้า ขอยกตังอย่างคณะเดียวนะครับ วันอื่นเวลาก็เหมือนกัน

 photo RMUTT2017_zpswvg1e78f.jpg

และผมไม่ได้แสดงตารางของคณะที่รับภาคเช้ามากนัก ไม่ต้องอธิบายมาก เนื่องจากคณะที่รับเช้าตั้งแถวเช้ามาก ลองดูที่ตารางสีน้ำเงิน และสีน้ำตาล จะเห็นว่าบัณฑิตต้องรายงานตัวและตั้งแถวช่วง 6.00-7.00 น. และเดินแถวเข้าไปอยู่ในหอประชุมก่อน 8.00 น. โดยจะเสร็จพิธีประมาณ 11.00 น.(อ้างอิงจากปีที่ผ่านๆ มา) นั่นคือช่วงเช้าจะไม่มีเวลาถ่ายภาพ ส่วนใหญ่ก็จ้างช่างภาพครึ่งวันบ่ายได้เลยครับไม่ต้องคิดมาก

สรุปเลย บัณฑิตที่รับปริญญาภาคเช้า แนะนำให้จ้างช่างภาพครึ่งวันบ่าย

————————————————————————–

กลุ่มที่มีข้อสงสัยและสอบถามผมมากที่สุดคือบัณฑิตที่รับปริญญาช่วงบ่าย ผมขอยกตัวอย่างโดยใช้คณะบริหารธุรกิจนะครับ เพราะคณะอื่นๆ ก็จะเหมือนกัน ต่างกันเล็กๆน่อยๆ เช่น จุดรายงานตัว  และจุดตั้งแถว

 photo RMUTT 16-5_zpstoohkd3v.jpg

กำหนดการของคณะบริหารธุรกิจ ซ้อมใหญ่วันที่ 15 รับจริงวันที่ 20 มีนาคม 60 ภาคบ่าย

 photo RMUTT 16-4_zpsvzcg4k8o.jpg
จากรูปตารางสีฟ้า จะเห็นว่า วันที่ 15 ไม่ได้บอกรายละเอียดมากนัก ให้ไปดูตารางสีน้ำเงิน ตรงขั้นตอนรอบบ่าย จะเห็นว่า รายละเอียดเหมือนกับวันที่ 20 นั่นคือ กำหนดการของวันซ้อมใหญ่และรับจริงจะเหมือนกัน คราวนี้มาดูรายละเอียด

09.00 น. รายงานตัว ณ บริเวณที่กำหนด

– ตรงนี้คือให้บัณฑิตมาเซ็นชื่อ พอเซ็นเสร็จแล้วก็ไปถ่ายภาพต่อ หรือทำภาระกิจส่วนตัวก็ตามสะดวก การเซ็มชื่อบัณฑิตก็ทยอยมาเซ็นจนถึงประมาณ 10.00 น.

10.45 น. ทุกมหาวิทยาลัยฯ ตั้งขบวนแถว

– คือการเรียกบัณฑิตมาตั้งแถว ซึ่งมักจะเรียกตั้งแถวประมาณ 10.00 น. นั่นคือบัณฑิตมาตั้งแถวในจุดตั้งแถว ไปใหนไม่ได้ รอเดินแถวในเข้าหอประชุมเวลา 11.00 น. ซึ่งจะสอดคล้องกับเวลาที่ภาคเช้าออกจากประชุมพอดี

11.00 น. แปลง่ายๆ คือบัณฑิตเดินแถวเข้าหอประชุมที่ละคณะ ซึ่งผมจะคอยเก็บภาพช่วงเดินแถวให้ด้วย กว่าจะเสร็จพิธีก็ประมาณบ่ายสาม

สรุปสำหรับบัณฑิตที่รับรอบบ่าย จะมีเวลาถ่ายภาพ 2 ช่วง คือ

1. เช้า ถึง ประมาณ 10.00 น.(เรียกตั้งแถว) ถ้านัดช่างภาพ 7.00 น. จะมีเวลาถ่ายภาพประมาณ 3 ชั่วโมง ถือว่าเพียงพอที่จะหามุมสวยๆ ได้ ที่สำคัญ ช่วงเช้าแดดไม่ค่อยร้อน

2.หลังจากซ้อมหรือรับปริญญาเสร็จ ก็ประมาณบ่าย 15.00 ถึง เย็นๆ หรือค่ำ

ดังนั้น สำหรับบัณฑิตที่รับบ่าย ผมแนะนำให้จ้างช่างภาพเต็มวัน หรือครึ่งวันเช้าครับ

ถ้าบัณฑิตมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

tel. 085 1154864 และ 083 8225081

Line : chotephoto

 

 

ภาพงานรับปริญญา ม.หอการค้าไทย

ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ของ ม.หอการค้าไทย ทั้งวัยซ้อมใหญ่และรับจริง
บัณฑิตที่จะจ้างช่างภาพ สามารถเลือกจ้างได้ตามสะดวก เพราะทั้งสองวันนี้จะมีกำหนดการเหมือนกันครับ ต่างกันเล็กน้อยตรงที่วันซ้อมใหญ่จะมีถ่ายภาพหมู่ประมาณ 30 นาที โดยทยอยเรียกตามคณะ วันซ้อมใหญ่มักจะเลิกเร็วกว่าวันรับจริง โดยที่วันรับจริงจะเลิกประมาณ 17.00 น.
 photo 121130-Dear-112-4_zps0vuiw5jx.jpg

 photo 121130-Dear-109-6_zpsnywvr4ua.jpg

 photo 121130-Dear-174-2_zps29pcsvcm.jpg

 photo 160221-UTCC-185_-2_fused-3_zps4zyjfmdt.jpg

 photo 160221-UTCC-321-2_zpsmmofqifu.jpg

 photo 160221-UTCC-329_zps29f1lcgr.jpg

 photo 160221-UTCC-370_zpssc4ioouj.jpg

 photo 160221-UTCC-267_zpsc8xppl2l.jpg

 photo 160221-UTCC-325_zpszqyslirh.jpg

 photo 160221-UTCC-165_zpsx32k3nyc.jpg

 photo 160221-UTCC-134_-2_fused-2_zpshekuvo1h.jpg

 photo Ying2-4-PB200024-2_zps5kvhfxto.jpg

 photo Ying2-4-PB200025_zps58jiuhck.jpg

 photo 160221-UTCC-128-2_zpstbmxmnai.jpg

 photo 160221-UTCC-126_zpsuocivira.jpg

 photo 160221-UTCC-031_zpswkbagwfd.jpg

 photo Liw UTCCIMG_0726_zps6crsa9vv.jpg

 photo Liw UTCCIMG_0635_zpsphigtuzo.jpg

 photo Liw UTCCIMG_0818-2_zpsakpe9zi3.jpg

 photo Liw UTCCPB246717_zpszobtmlod.jpg

 photo ying2-3-PB200141_-2_fused_zpsiwhelsxy.jpg

 photo ying2-3-PB200029_-2_fused-3_zpsms8xwcuq.jpg

 photo ying2-3-PB200134-2_zpsiwlaql4g.jpg

 photo ying2-3-PB200041-2_zpsd8u11gmu.jpg

 photo ying2-3-PB200140-2_zpsilkosiwk.jpg

 photo ying2-3-PB200135_zpsrjkaeqxf.jpg

 photo 160221-UTCC-104_zpsck9ysl5q.jpg

 photo 160221-UTCC-101-2_zpsuhleq8rg.jpg

 photo 160221-UTCC-081_zpsg1uvsjvh.jpg

 photo 160221-UTCC-080_zpswpqpgtdn.jpg

 photo 160221-UTCC-057_zps1hdbxe59.jpg

 photo Liw UTCCPB246948_zpslrcccuac.jpg

 photo Yok UTCC-P1200742-3_zpstceo7hpx.jpg

 photo Yok UTCC-P1200747_-2_fused_zpsrpwny25z.jpg

 photo Yok UTCC-P1200756_-2_fused_zpschwifkqk.jpg

 photo Yok UTCC-P1200760_-2_fused_zpsvghrhntv.jpg

 photo Yok UTCC-P1200772_-2_fused_zpsu2uulmhb.jpg

 photo 121130-Dear-175-2_zpsgp2yd43q.jpg

 photo 121130-Dear-185-2_zpsq7e0rdso.jpg

ภาพงานรับปริญญา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ของ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทั้งวันซ้อมและรับจริง

 photo 161020-Leafe-Aiw 5_zpsqkqtdwob.jpg

 photo 160214-Aiw-059-2_zpsykufzbqw.jpg

 photo 160214-Aiw-055_zpskodtwk0l.jpg

 photo 160214-Aiw-079_zpsziqrc6pz.jpg

 photo 160214-Aiw-146_zpsyusoouu9.jpg

 photo 160214-Aiw-544-3_zps6hg3b2ei.jpg

 photo 160214-Aiw-539_-2_fused-2_zpskjbiqkow.jpg

 photo 131109-Pui-055-5_zpsr2hyuqdq.jpg

 photo 131109-Pui-036-2_zps0pprrsps.jpg

 photo 131109-Pui-026-3_zpslrq71jgf.jpg

 photo 131109-Pui-061_zpslqs8ck3s.jpg

 photo 131109-Pui-067-3_zpspzk7ivby.jpg

 photo 131109-Pui-072_zps47d0xwi5.jpg

 photo 131109-Pui-329-3_zpseqhnnlfp.jpg
 photo 160214-Aiw-013_-2_fused_zps0on3nsrq.jpg

 photo 160214-Aiw-060-2_zps13vzwwff.jpg

 photo 160214-Aiw-064_zpsjtgkpkff.jpg

 photo 160214-Aiw-077_zpskgwtvayw.jpg

 photo 160214-Aiw-090_-2_fused-2_zpsbpo5uhz6.jpg

 photo 160214-Aiw-089_-2_fused_zpset1rqnu3.jpg

 photo 160214-Aiw-113_zpsog5ypmue.jpg

 photo 160214-Aiw-135_zpsopqt2dsz.jpg

 photo 160214-Aiw-206_zpsjp7icshf.jpg

 photo 160214-Aiw-237_-2_fused_zpswb0lr5cr.jpg

 photo 160214-Aiw-498-2_zpsl6fhueb9.jpg

 photo 131109-Pui-146-2_zps7vqniqo5.jpg

 photo 131109-Pui-114-2_zpsf3jd68pw.jpg

 photo 131109-Pui-196-2_zps4bzt51ol.jpg

 photo 131109-Pui-250_zpsjkafpnll.jpg

 photo 131109-Pui-255-2_zpspivgw4cl.jpg

 photo 131109-Pui-303_zps0ktihqeq.jpg

 photo 131109-Pui-265-2_zpsvkt8ps9u.jpg

 photo 131109-Pui-307_zpsuxiqeq3b.jpg

 photo 131109-Pui-345-3_zpsn3vzfucq.jpg

 photo 131109-Pui-330-2_zpse33knhjl.jpg

 photo 160214-Aiw-060-2_zps13vzwwff.jpg

ภาพงานรับปริญญา NIDA

รวมภาพงานรับปริญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) วันซ้อม รับจริง นอกรอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็น ม.ที่มีสถานที่จำกัด แต่ก็มีมุมที่ให้ถ่ายรูปสวยๆ ได้
ปีที่ผ่านๆ มา วันซ้อมใหญ่และวันรับจริง กำหนดการจะเหมือนกัน คือเข้าหอประชุมประมาณ 11.00-12.00 น. เลิกบ่าย จะต่างกันนิดหน่อย ตรงที่วันซ้อมจะมีถ่ายภาพหมู่ประมาณ 30 นาที โดยทยอยเรียกตามคณะ แต่วันซ้อมมักจะเลิกเร็วกว่าที่ระบุไว้ในกำหนดการ มักจะเลิกประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสาม ส่วนวันรับจริงจะเลิกประมาณห้าโมงเย็น แต่ก็ยังมีแสงและเวลาเพียงพอสำหรับเก็บภาพ
สำหรับปี 2560 จะเข้ารับปริญญาช่วงเช้าทั้งวันซ้อมใหญ่และรับจริง บัณฑิตก็จ้างช่างภาพครึ่งวันบ่ายได้เลยครับ

 

 photo 170116-NIDA-008-3_zpsx3mmnsmc.jpg
ภาพงานรับปริญญา NIDA ปี 2017 นอกรอบ
 photo 170116-NIDA-052-3_zps22oti0np.jpg
ภาพงานรับปริญญา NIDA ปี 2017 นอกรอบ
 photo 170116-NIDA-037-2_zpsw7qa3hgs.jpg
ภาพงานรับปริญญา NIDA ปี 2017 นอกรอบ
 photo 170116-NIDA-061-2_zpszu3z3who.jpg
ภาพงานรับปริญญา NIDA ปี 2017 นอกรอบ
 photo 170116-NIDA-228-2_zpsntqe0ztt.jpg
ภาพงานรับปริญญา NIDA ปี 2017 นอกรอบ
 photo 170116-NIDA-226-2_zpssy8qpoun.jpg
ภาพงานรับปริญญา NIDA ปี 2017 นอกรอบ
 photo 170116-NIDA-297_-2_fused_zpsqihgodyi.jpg
ภาพงานรับปริญญา NIDA ปี 2017 นอกรอบ
 photo 170116-NIDA-322_zpsq3cjv2um.jpg
ภาพงานรับปริญญา NIDA ปี 2017 นอกรอบ

 photo 150118-W-176_zps9jn6nnut.jpg

 photo 150118-W-171_zpssrnlfna9.jpg

 photo 150118-W-034_zpsbptfd7rf.jpg

 photo 150118-W-030_zpsnnw5n5la.jpg

 photo 150118-W-027-2_zpspavxxj9c.jpg

 photo 150118-W-021_zpsc4exdjjd.jpg

 photo Pam4IMG_4286_-2_fused-2016-3_zpsg33urkbq.jpg

 photo 150129-Pam-325_zpsxwu4sn5e.jpg

 photo Pam1IMG_4359-2016-4_zpshjkqwruq.jpg

 photo 150129-Pam-218_zpsbd8vlyv9.jpg

 photo 150129-Pam-171-2_zpsjisurbt0.jpg

 photo 150129-Pam-117_zpsakbro0zv.jpg

 photo 150129-Pam-160_zpsbq5vfj3b.jpg

 photo 150129-Pam-030_zpskskvvrzm.jpg

 photo 150118-W-020_zpsxfn9henc.jpg

 photo 150118-W-007_zps7x0kdtc9.jpg

 photo 150118-W-003_zpsior2yu1k.jpg

 photo 150118-W-582-3_zpshtwizvzs.jpg

 photo 150118-W-489_zpsazkzbuwh.jpg

 photo 150118-W-344-2_zpsreqhjjop.jpg

 photo 150118-W-353-2_zpsv2kdlexj.jpg

 photo 150118-W-614_zpszugouypl.jpg

 photo 150118-W-613_zpsc38gfoqt.jpg

 photo 150118-W-502_zpskbvcds4j.jpg

 photo 150118-W-500_zpsr3gmz6kb.jpg

 photo 150118-W-480_zpsufpguq0g.jpg

 photo 150118-W-264_zpscwuyeed2.jpg

 photo 150118-W-263_zps7dclybsf.jpg

 photo 150118-W-262_zpsx3dp64ea.jpg

 photo 150118-W-146_zpsugwoem6k.jpg

 photo 150118-W-171_zpssrnlfna9.jpg

 photo 150118-W-145_zpssmo0ookw.jpg

 photo 150118-W-046-2_zpsxugzrtrq.jpg

 photo 150118-W-045_zpsikgl3dvx.jpg

 photo Pam4IMG_4287_-2_fused-2_zpshwdjnhug.jpg

 photo Pam3IMG_4425_-2_fused-2_zpsawrdsqpe.jpg

 photo 150129-Pam-320_zpsyllc7won.jpg

 photo 150129-Pam-231_zpsdpn4lihs.jpg

 photo 150129-Pam-184_zps7hhjzfqc.jpg

 photo 150129-Pam-173-2_zpslppbrvxd.jpg

 photo 150129-Pam-136_zpswkmhhgfd.jpg

 photo 150129-Pam-119_zpsbotsxxlu.jpg

 photo Pam1IMG_4312_-2_fused-2_zps1utjfsmn.jpg

 photo 150129-Pam-139_zpscmvhz7na.jpg

 photo 150129-Pam-090_zpsudzoelo7.jpg

 photo 150129-Pam-089_zpsrg9hblut.jpg

 photo 150129-Pam-085_zpssba6qkzb.jpg

 photo 150129-Pam-076_zpssdkwzbea.jpg

 photo 150129-Pam-065-2_zpsuh9okk3i.jpg

 photo 150129-Pam-008_zpsj1vfksy7.jpg