Advice RU

การวางแผนจ้างช่างภาพ สำหรับบัณฑิต ม.รามคำแหง

สำหรับ ม.รามคำแหง วันรับจริง จะแบ่งการรับปริญญาเป็นช่วงเช้า กับช่วงบ่าย
– ถ้ารับปริญญาช่วงเช้า จะรายงานตัวเช้ามืด ประมาณ ตีห้า-หกโมง ก็จะเสร็จประมาณ 11.00-12.00 ก็จ้างช่างภาพ ครึ่งวันบ่าย ได้เลย
– ถ้ารับบ่าย ในตารางอาจจะระบุให้รายงานตัวประมาณ 8.00 น. หรือ 9.00 น. แต่จริงๆจะเลท (เผื่อพวกที่มาสาย เพราะรามรถติด) คือ จะเริ่มเรียกบัณฑิตจริงๆ ประมาณ 8.30 หรือ 9.00 น. และจะปิดประตูประมาณ 9.30 เราก็มีเวลาถ่ายตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณ 9.00 ก่อนเข้ารายงานตัว แล้วก็จะเสร็จประมาณ 15.00 น. อันนี้แนะนำให้ จ้างช่างภาพเต็มวัน ก็แบ่งเป็น ช่วงเช้าถ่ายเดี่ยวเยอะๆ หน่อย ส่วนช่วงบ่ายก็เน้นถ่ายกับเพื่อนๆ ครับ หรือ ถ้าจะเป็นครึ่งวัน บัณฑิตจะมีเวลาถ่ายภาพ เช้า (แนะนำริ่มประมาณ 06.00 น.) – ประมาณ 09.00 น. หรือช่วงบ่ายก็ประมาณ 15.00 น.- เย็น แสงหมดหรือค่ำ ก็เลือกเวลาตามสะดวก

สำหรับวันซ้อมใหญ่
วันซ้อมใหญ่ รุ่น 42 ปี 2560 ข้อมูลจาก พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 42 รับปี 2560

 

เวลาจะเหมือนวันรับจริงคือ
– ถ้ารับปริญญาช่วงเช้า จะรายงานตัวเช้ามืด ประมาณ ตีห้า-หกโมง ก็จะเสร็จประมาณ 11.00-12.00 ก็จ้างช่างภาพ ครึ่งวันบ่าย ได้เลย
– ถ้ารับบ่าย ในตารางอาจจะระบุให้รายงานตัวประมาณ 9.00 น. เราก็มีเวลาถ่ายตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณ 9.00 ก่อนเข้ารายงานตัว แล้วก็จะเสร็จประมาณ 15.00 น. อันนี้แนะนำให้ จ้างช่างภาพเต็มวัน หรือ ถ้าจะจ้างครึ่งวัน บัณฑิตจะมีเวลาถ่ายภาพ เช้า (แนะนำริ่มประมาณ 06.00 น.) – ประมาณ 09.00 น. หรือช่วงบ่ายก็ประมาณ 15.00 น.- เย็น แสงหมดหรือค่ำ ก็เลือกเวลาตามสะดวก

** สำหรับ ม.รามคำแหง เมื่อเข้ารายงานตัวแล้ว จะไม่สามารถออกมาถ่ายภาพได้อีก จนกว่าจะซ้อม หรือรับปริญญาเสร็จ *

** อัพเดทล่าสุด วันซ้อมใหญ่ 12,13 มิถุนายน 2560

ภาคเช้า เรียกรายงานตัว 04.30-05.30 น.

ภาคบ่าย เรียกรายงานตัว 08.30-09.30 น.

——————————————————–
หมายเหตุ เนื่องจากรุ่น 41 ปี 2559 วันซ้อมมีการปรับเวลา ไม่เหมือนปีที่ผ่านๆ มา ที่เวลาจะตรงกับวันรับจริง ทำให้ทั้งบัณฑิตและช่างภาพ อาจจสับสน ผมเลยลงเวลาคร่าวๆ จากที่ได้ไปถ่ายมา สำหรับใช้เป็นข้อมูลครับ
Update ล่าสุด วันซ้อม 7 มีนาคม 2559
บัณฑิตที่รับภาคเช้า รายงานตัวประมาณ 7.00 น. ออกจากหอประชุมประมาณ 13.00 น.
บัณฑิตที่รับภาคบ่าย รายงานตัวประมาณ 11.30 น. ออกจากหอประชุมประมาณเกือบๆ 19.00 น. บัณฑิตหรือญาติที่เคยไปงานวันซ้อม ปี 2559 อาจจะงงกับเรื่องเวลานะครับ สำหรับ รุ่น 42 ปี 2560 ตารางวันซ้อมใหญ่จะไม่เหมือนปี 2559 การจ้างช่างภาพ ก็ตามที่ระบุไว้ด้านบน

 photo Kumg Ram13-IMG_7715-3_zpsbo03saew.jpg