ภาพงานรับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์

ในหน้านี้ เป็นตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ของ ม.ธรรมศาสตร์ ทั้งวันซ้อม รับจริง และนอกรอบ ส่วนใหญ่จะถ่ายที่ท่าพระจันทร์ เพราะจะซ้อมใหญ่และรับจริงที่นี่ ซึ่งทั้งวันซ้อมใหญ่และรับจริงของ ม.ธรรมศาสตร์ คนจะแน่นมาก การมีช่างภาพที่เคยถ่ายในสภาพแวดล้อมแบบนี้ จะช่วยให้ได้ภาพสวยๆ ง่ายขึ้นครับ

บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ ที่ต้องการช่างภาพ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel.083 8225081
Line : chotephoto
ติดตามผลงานใน Instagram ได้ที่ IG : chotephoto

วันรับจริง

Advertisements

ภาพงานรับปริญญา ม.ศิลปากร

ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างงาน ถ่ายภาพรับปริญญา ม.ศิลปากร ทั้ง วันซ้อม รับจริง และนอกรอบครับ

บัณฑิต ม.ศิลปากร ที่ต้องการช่างภาพ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel.083 8225081
Line : chotephoto
ติดตามผลงานใน Instagram ได้ที่ IG : chotephoto

171227-B SU-185-2งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-018งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-030งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-089งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-139งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-145งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-178งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-198งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-238งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-255งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์

171227-B SU-327งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-337งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-388/งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-367งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-363งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-349งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-315งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-249งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-243งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-023

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-035งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-043

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-049งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-073งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-127งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-129งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-135งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-150งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-163งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-166งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-225งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
161127-Amm-293-2017
งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์
161127-Amm-028-2
งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์
161127-Amm-215-4
งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์
161127-Amm-260-3
งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์
161127-Amm-274-2 (2)
งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์
161127-Amm-030-3
งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์
161127-Amm-353-2
งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์
161127-Amm-040

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-063

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-069-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-071

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-075-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-075-5

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-110_-2_fused

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-114

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-119

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-130-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-138_-2_fused

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-144

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-176-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-210-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-212-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-332

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-019_-2_fused

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-335

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-351

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-351-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-353

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-354-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-356-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-387-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-388

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-457-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-020งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะอักษรศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-021งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะอักษรศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-016งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะอักษรศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-017งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะอักษรศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-013งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะอักษรศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-010งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-005งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-007งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-004งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-002งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-001งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-008งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์

ภาพงานรับปริญญา มศว

ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างงาน ถ่ายภาพรับปริญญา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งวันซ้อม รับจริง และนอกรอบ มีทั้งภาพที่องครักษ์ และประสานมิตรครับ

บัณฑิต มศว ที่ต้องการช่างภาพ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel.083 8225081
Line : chotephoto
ติดตามผลงานใน Instagram ได้ที่ IG : chotephoto

160702-SWU-006-2
มศว ประสานมิตร นอกรอบ

160702-SWU-001-2
มศว ประสานมิตร นอกรอบ

160702-SWU-010-2 (2)
มศว ประสานมิตร นอกรอบ

160702-SWU-023-2 (2)
มศว ประสานมิตร นอกรอบ

160702-SWU-079-2
มศว ประสานมิตร นอกรอบ

160702-SWU-100-2
มศว ประสานมิตร นอกรอบ

160702-SWU-227

มศว ประสานมิตร นอกรอบ

รับปริญญา_มศว 071มศว ประสานมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 070
มศว ประสานมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 076มศว ประสานมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 068
มศว ประสานมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 086มศว ประสานมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 087

มศว ประสานมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 001มศว ประสานมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 016มศว ประสานมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 037มศว ประสานมิตร วันซ้อม

รับปริญญา_มศว 096
มศว ประสานมิตร วันซ้อม

รับปริญญา_มศว 101
มศว ประสานมิตร วันซ้อม

รับปริญญา มศว Ploy012
มศว องครักษ์ วันซ้อมใหญ่

รับปริญญา มศว Ploy015
มศว องครักษ์ วันซ้อมใหญ่

รับปริญญา มศว Ploy003
มศว องครักษ์ วันซ้อมใหญ่
รับปริญญา มศว Ploy001มศว องครักษ์ วันซ้อมใหญ่
รับปริญญา มศว Ploy006มศว องครักษ์ วันซ้อมใหญ่
รับปริญญา มศว Ploy007มศว องครักษ์ วันซ้อมใหญ่
รับปริญญา มศว Ploy009มศว องครักษ์ วันซ้อมใหญ่
รับปริญญา มศว Ploy010มศว องครักษ์ วันซ้อมใหญ่

160528-SWU-479-3มศว ประสานมิตร นอกรอบ

160528-SWU-122-2-2มศว ประสานมิตร นอกรอบ

160528-SWU-673มศว ประสานมิตร นอกรอบ

160528-SWU-296-2มศว ประสานมิตร นอกรอบ160528-SWU-161_-2_-3_fused-3มศว ประสานมิตร นอกรอบ

160528-SWU-205_-2_-3_fused-2มศว ประสานมิตร นอกรอบ

Re-150512-O-011_-2_-3_fused-4
มศว องครักษ์ วันรับจริง
Re-150512-O-029_-2_fused-2
มศว องครักษ์ วันรับจริง
Re-150510-O-053-2
มศว องครักษ์ วันรับจริง
Re-150510-O-057-2
มศว องครักษ์ วันรับจริง

1611202-Tom3-101_-2_fused-2
มศว ประสานมิตร วันซ้อม

1611202-Tom3-105_-2_fused-2
มศว ประสานมิตร วันซ้อม

161202-SWU-733มศว ประสานมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 041มศว ประสารมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 048มศว ประสารมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 049มศว ประสารมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 090มศว ประสารมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 091มศว ประสารมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 109มศว ประสารมิตร วันซ้อมรับปริญญา_มศว 112มศว ประสารมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 123มศว ประสารมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 127มศว ประสารมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 129มศว ประสารมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 141มศว ประสารมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 139มศว ประสารมิตร วันซ้อม
รับปริญญา_มศว 180มศว ประสารมิตร วันซ้อม


มศว องครักษ์


รับปริญญา มศว Ploy014


รับปริญญา มศว Ploy017


รับปริญญา มศว Ploy002//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา มศว Ploy004//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา มศว Ploy005


 

มศว องครักษ์

Re-150510-O-059-3Re-150510-O-062-2Re-150510-O-063_-2_fused-3Re-150512-O-005_-2_-3_fused-3


มศว ประสานมิตร

160702-SWU-028

160702-SWU-034-2 (2)

160702-SWU-055

160702-SWU-056

160702-SWU-057

160702-SWU-060

160702-SWU-073-2

160702-SWU-077-2

160702-SWU-194_-2_fused

160702-SWU-201

160702-SWU-221

160702-SWU-223_-2_-3_fused

160702-SWU-228_-2_-3_fused

160702-SWU-233-2 (2)

160702-SWU-256_-2_fused-2

160702-SWU-293-2

160702-SWU-297-2 (3)


161202-SWU-718_-2_fused

161202-SWU-747_-2_fused


160528-SWU-126-2

160528-SWU-185_-2_-3_fused

160528-SWU-198_-2_fused

160528-SWU-201_-2_-3_fused-2

160528-SWU-204_-2_fused-2

160528-SWU-217_-2_fused

160528-SWU-221_-2_fused

160528-SWU-225

160528-SWU-244_-2_fused

160528-SWU-270_-2_fused

160528-SWU-292

160528-SWU-513

160528-SWU-515

160528-SWU-688_-2_fused

Ploy SWU2133635-3

Ploy SWU2133636-2

Re-150508-SWU0347-2


ตอนนี้กำลังปรับปรุงเว็ป ถ้าต้องการดูภาพตัวอย่าง ภาพงานปริญญาของ มศว เพิ่มเติม

สามารถคลิกเข้าไปดู ตามลิงก์ด้านล่างครับ

http://s1121.photobucket.com/user/chotephoto/library/SWU2016

ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต

ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างงาน ภาพรับปริญญา ม.รังสิต ทั้ง วันซ้อม วันรับจริง นอกรอบ รวมทั้ง ภาพงานรับหมวกพยาบาล ของคณะพยาบาลด้วยครับ

บัณฑิต ม.รังสิต ที่ต้องการช่างภาพ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel.083 8225081
Line : chotephoto
ติดตามผลงานใน Instagram ได้ที่ IG : chotephoto

170103-RSU-070-2

171118-Melody-201-2 ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017

171118-Melody-229_-2_fused-3
ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017

171118-Melody-313-3
ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017
171118-Melody-180-4 ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017

171118-Melody-150_-2_fused-3
ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017
171118-Melody-248-2 ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017

171118-Melody-104-2
ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017
171118-Melody-015 ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017
———————————-

171118-Melody-096
ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017
171118-Melody-199 ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017

 

 

 

 

 


Update 10/10/2017 ยังเหลือภาพอีกเยอะ เดี๋ยวลงเพิ่มเติมครับ