ภาพงานรับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์

ในหน้านี้ เป็นตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ของ ม.ธรรมศาสตร์ ทั้งวันซ้อม รับจริง และนอกรอบ ส่วนใหญ่จะถ่ายที่ท่าพระจันทร์ เพราะจะซ้อมใหญ่และรับจริงที่นี่ ซึ่งทั้งวันซ้อมใหญ่และรับจริงของ ม.ธรรมศาสตร์ คนจะแน่นมาก การมีช่างภาพที่เคยถ่ายในสภาพแวดล้อมแบบนี้ จะช่วยให้ได้ภาพสวยๆ ง่ายขึ้นครับ

บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ ที่ต้องการช่างภาพ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel.083 8225081
Line : chotephoto
ติดตามผลงานใน Instagram ได้ที่ IG : chotephoto

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-002 ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-003
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560
รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-005 ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-008
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560
รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-038 ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-040
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560
รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-037 ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-035
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560
รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-032 ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-024
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560
รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-020 ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-031
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560
รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-026 ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-018
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560
รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-016 ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-012
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560
รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-011 ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-004
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560
รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-007
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-009//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-007//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-001//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-005//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-004//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-010//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-014//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-015//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-018//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-026//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-029//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-031//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-035//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-037//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-039//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-042//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-048//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-051//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-053//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-057//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-058//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-060//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-063//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-065//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-Kull-002//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-Kull-003//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-Kull-001//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-Kull-004//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-Kull-008//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-Kull-009//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-Kull-011//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 057//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 053//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 030//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 028//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 024//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 005//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 006//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 001//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 007//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 010//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 012//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 014//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 016//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 019//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 022//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 025//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 029//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 032//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 037//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 038//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 040//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 042//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 043//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 046//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 048//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 050//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 054//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 059//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 061//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 062//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 063//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 065//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
ธรรมศาสตร์ 067//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Advertisements

ภาพงานรับปริญญา ม.ศิลปากร

ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างงาน ถ่ายภาพรับปริญญา ม.ศิลปากร ทั้ง วันซ้อม รับจริง และนอกรอบครับ

 

บัณฑิต ม.ศิลปากร ที่ต้องการช่างภาพ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel.083 8225081
Line : chotephoto
ติดตามผลงานใน Instagram ได้ที่ IG : chotephoto

161127-Amm-293-2017

161127-Amm-028-2

161127-Amm-215-4

161127-Amm-260-3

161127-Amm-274-2 (2)

161127-Amm-030-3

161127-Amm-353-2

161127-Amm-040161127-Amm-063161127-Amm-069-2161127-Amm-071161127-Amm-075-2161127-Amm-075-5161127-Amm-110_-2_fused161127-Amm-114161127-Amm-119161127-Amm-130-2161127-Amm-138_-2_fused161127-Amm-144161127-Amm-176-2161127-Amm-210-2161127-Amm-212-2161127-Amm-332

161127-Amm-019_-2_fused

161127-Amm-335161127-Amm-351161127-Amm-351-2161127-Amm-353161127-Amm-354-2161127-Amm-356-2161127-Amm-387-2161127-Amm-388161127-Amm-457-2

รับปริญญา ศิลปากร-020//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ศิลปากร-021//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ศิลปากร-016//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ศิลปากร-017//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ศิลปากร-013//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ศิลปากร-010//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ศิลปากร-005//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ศิลปากร-007//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ศิลปากร-004//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ศิลปากร-002//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ศิลปากร-001//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ศิลปากร-008//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ภาพงานรับปริญญา มศว

ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างงาน ถ่ายภาพรับปริญญา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งวันซ้อม รับจริง และนอกรอบ มีทั้งภาพที่องครักษ์ และประสานมิตรครับ

 

บัณฑิต มศว ที่ต้องการช่างภาพ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel.083 8225081
Line : chotephoto
ติดตามผลงานใน Instagram ได้ที่ IG : chotephoto

160702-SWU-006-2

160702-SWU-001-2

160702-SWU-010-2 (2)

160702-SWU-023-2 (2)


รับปริญญา_มศว 071//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 070//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 076//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 068//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 086//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 087//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 001//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 016//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 037//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 041//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 048//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 049//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 090//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 091//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 096//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 101//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 109//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 112//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 123//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 127//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 129//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 141//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 139//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา_มศว 180//embedr.flickr.com/assets/client-code.js


มศว องครักษ์
รับปริญญา มศว Ploy012

รับปริญญา มศว Ploy014

รับปริญญา มศว Ploy015

รับปริญญา มศว Ploy017

รับปริญญา มศว Ploy003

รับปริญญา มศว Ploy001//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา มศว Ploy002//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา มศว Ploy004//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา มศว Ploy005//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา มศว Ploy006//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา มศว Ploy007//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา มศว Ploy009//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา มศว Ploy010//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Re-150512-O-011_-2_-3_fused-4Re-150512-O-029_-2_fused-2Re-150510-O-053-2Re-150510-O-057-2Re-150510-O-059-3Re-150510-O-062-2Re-150510-O-063_-2_fused-3Re-150512-O-005_-2_-3_fused-3


 

160702-SWU-028

160702-SWU-034-2 (2)

160702-SWU-055

160702-SWU-056

160702-SWU-057

160702-SWU-060

160702-SWU-073-2

160702-SWU-077-2

160702-SWU-079-2

160702-SWU-100-2

160702-SWU-194_-2_fused

160702-SWU-201

160702-SWU-221

160702-SWU-223_-2_-3_fused

160702-SWU-227

160702-SWU-228_-2_-3_fused

160702-SWU-233-2 (2)

160702-SWU-256_-2_fused-2

160702-SWU-293-2

160702-SWU-297-2 (3)


1611202-Tom3-101_-2_fused-2

1611202-Tom3-105_-2_fused-2

161202-SWU-718_-2_fused

161202-SWU-747_-2_fused

161202-SWU-733


160528-SWU-479-3

160528-SWU-122-2-2

160528-SWU-126-2

160528-SWU-673

160528-SWU-161_-2_-3_fused-3

160528-SWU-185_-2_-3_fused

160528-SWU-198_-2_fused

160528-SWU-201_-2_-3_fused-2

160528-SWU-204_-2_fused-2

160528-SWU-205_-2_-3_fused-2

160528-SWU-217_-2_fused

160528-SWU-221_-2_fused

160528-SWU-225

160528-SWU-244_-2_fused

160528-SWU-270_-2_fused

160528-SWU-292

160528-SWU-296-2

160528-SWU-513

160528-SWU-515

160528-SWU-688_-2_fused

Ploy SWU2133635-3

Ploy SWU2133636-2

Re-150508-SWU0347-2


ตอนนี้กำลังปรับปรุงเว็ป ถ้าต้องการดูภาพตัวอย่าง ภาพงานปริญญาของ มศว เพิ่มเติม

สามารถคลิกเข้าไปดู ตามลิงก์ด้านล่างครับ

http://s1121.photobucket.com/user/chotephoto/library/SWU2016

ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต

ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างงาน ภาพรับปริญญา ม.รังสิต ทั้ง วันซ้อม วันรับจริง นอกรอบ รวมทั้ง ภาพงานรับหมวกพยาบาล ของคณะพยาบาลด้วยครับ

บัณฑิต ม.รังสิต ที่ต้องการช่างภาพ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel.083 8225081
Line : chotephoto
ติดตามผลงานใน Instagram ได้ที่ IG : chotephoto

161210-RSU-0137161210-RSU-0146-2161210-RSU-0148-2161210-RSU-0160-2161210-RSU-0177-2161210-RSU-0199161210-RSU-0203-2161210-RSU-0212161210-RSU-0230161210-RSU-0505_-2_fused-2161210-RSU-0507_-2_fused161210-RSU-0509_-2_fused-2161210-RSU-0510_-2_fused-3161210-RSU-0540-2161210-RSU-0557-2161210-RSU-0575-2161210-RSU-0577-2161210-RSU-0752_-2_fused161210-RSU-0758_-2_fused161210-RSU-0760_-2_fused170103-RSU-070-2

171118-Melody-201-2 ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017

171118-Melody-229_-2_fused-3
ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017

171118-Melody-313-3
ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017
171118-Melody-180-4 ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017

171118-Melody-150_-2_fused-3
ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017
171118-Melody-248-2 ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017

171118-Melody-104-2
ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017
171118-Melody-015 ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017
———————————-

171118-Melody-096
ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017
171118-Melody-199 ภาพงานรับปริญญา ม.รังสิต ปี 2017
คณะแพทยศาสตร์
นอกรอบ วังพญาไท 18/11/2017

 

170601-Cake-088-2170601-Cake-093170601-Cake-096-2170601-Cake-101_-2_fused170601-Cake-114_-2_fused170601-Cake-176170601-Cake-318_-2_fused170601-Cake-366170601-Cake-380170601-Cake-389-2170601-Cake-392-2170601-Cake-396170601-Cake-399-2170601-Cake-427170601-Cake-434_-2_fused170601-Cake-439_-2_fused170601-Cake-448_-2_fused-2170601-Cake-520170601-Cake-523170601-Cake-525170601-Cake-526170601-Cake-601170601-Cake-603-2

161209-RSU09-318_-2_fused161209-RSU09-319_-2_fused-2161209-RSU09-320_-2_fused161209-RSU09-322161209-RSU09-324161209-RSU09-335_-2_fused161209-RSU09-336_-2_fused161209-RSU09-344_-2_fused-2161209-RSU09-346_-2_fused-2161209-RSU09-373_-2_fused161209-RSU09-376161209-RSU09-385_-2_fused161209-RSU09-386_-2_fused-2

161210-RSU-0072161210-RSU-0076161210-RSU-0086161210-RSU-0087161210-RSU-0095161210-RSU-0097161210-RSU-0099

161127-RSU-015-2161127-RSU-100_-2_fused-3161127-RSU-101_-2_fused-2

161127-RSU-135-2161127-RSU-217-3161127-RSU-219 (2)161127-RSU-222161127-RSU-224161127-RSU-253161127-RSU-254-2161127-RSU-256-3161127-RSU-257-2161127-RSU-258161127-RSU-260-3

 


Update 10/10/2017 ยังเหลือภาพอีกเยอะ เดี๋ยวลงเพิ่มเติมครับ