ภาพงานรับปริญญา ม.ศิลปากร

ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างงาน ถ่ายภาพรับปริญญา ม.ศิลปากร ทั้ง วันซ้อม รับจริง และนอกรอบครับ

บัณฑิต ม.ศิลปากร ที่ต้องการช่างภาพ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel.083 8225081
Line : chotephoto
ติดตามผลงานใน Instagram ได้ที่ IG : chotephoto

171227-B SU-185-2งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-018งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-030งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-089งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-139งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-145งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-178งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-198งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-238งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-255งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์

171227-B SU-327งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-337งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-388/งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-367งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-363งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-349งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-315งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-249งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-243งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-023

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-035งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-043

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-049งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-073งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-127งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-129งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-135งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-150งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-163งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-166งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
171227-B SU-225งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
161127-Amm-293-2017
งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์
161127-Amm-028-2
งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์
161127-Amm-215-4
งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์
161127-Amm-260-3
งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์
161127-Amm-274-2 (2)
งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์
161127-Amm-030-3
งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์
161127-Amm-353-2
งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์
161127-Amm-040

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-063

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-069-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-071

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-075-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-075-5

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-110_-2_fused

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-114

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-119

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-130-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-138_-2_fused

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-144

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-176-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-210-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-212-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-332

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-019_-2_fused

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-335

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-351

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-351-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-353

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-354-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-356-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-387-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-388

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์

161127-Amm-457-2

งานรับปริญญา ม.ศิลปากร นอกรอบ คณะอักษรศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-020งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะอักษรศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-021งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะอักษรศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-016งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะอักษรศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-017งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะอักษรศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-013งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะอักษรศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-010งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-005งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-007งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-004งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-002งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-001งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์
รับปริญญา ศิลปากร-008งานรับปริญญา ม.ศิลปากร วันซ้อม คณะเภสัชศาสตร์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s