ภาพงานรับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์

ในหน้านี้ เป็นตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ของ ม.ธรรมศาสตร์ ทั้งวันซ้อม รับจริง และนอกรอบ ส่วนใหญ่จะถ่ายที่ท่าพระจันทร์ เพราะจะซ้อมใหญ่และรับจริงที่นี่ ซึ่งทั้งวันซ้อมใหญ่และรับจริงของ ม.ธรรมศาสตร์ คนจะแน่นมาก การมีช่างภาพที่เคยถ่ายในสภาพแวดล้อมแบบนี้ จะช่วยให้ได้ภาพสวยๆ ง่ายขึ้นครับ

บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ ที่ต้องการช่างภาพ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel.083 8225081
Line : chotephoto
ติดตามผลงานใน Instagram ได้ที่ IG : chotephoto

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-002 ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-003
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560
รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-005 ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-008
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560
รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-038 ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-040
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560
รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-037 ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-035
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560
รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-032 ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-024
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560
รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-020 ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-031
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560
รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-026 ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-018
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560
รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-016 ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-012
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560
รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-011 ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-004
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560
รับปริญญา ธรรมศาสตร์ Gun-007
ภาพงานรับปริญญา นอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ตุลาคม 2560

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-009//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-007//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-001//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-005//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-004//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-010//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-014//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-015//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-018//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-026//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-029//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-031//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-035//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-037//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-039//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-042//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-048//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-051//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-053//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-057//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-058//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-060//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-063//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-065//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-Kull-002//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-Kull-003//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-Kull-001//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-Kull-004//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-Kull-008//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-Kull-009//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

รับปริญญา ธรรมศาสตร์-Kull-011//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 057//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 053//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 030//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 028//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 024//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 005//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 006//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 001//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 007//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 010//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 012//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 014//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 016//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 019//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 022//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 025//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 029//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 032//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 037//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 038//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 040//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 042//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 043//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 046//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 048//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 050//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 054//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 059//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 061//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 062//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 063//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

ธรรมศาสตร์ 065//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
ธรรมศาสตร์ 067//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s