พยาบาล

ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างงานจบการศึกษาของพยาบาล ทั้ง พิธีติดขีดหมวกและประดับเข็ม‬ รับหมวก รวมทั้งงานรับใบปริญญาที่สวนอัมพร หรือที่ มหาวิทยาลัยด้วยครับ

 photo 150620-Pep-213_-2_fused-2_zpsbmnpyk3q.jpg

 photo 150620-Pep-390-2_zpsrvdnv7ad.jpg

 photo 150620-Pep-381-2_zpsjcaad2km.jpg

 photo 150620-Pep-358-2_zps6etyzj2v.jpg

 photo 150620-Pep-315-3_zpsyy14zure.jpg

 photo 150620-Pep-313-2_zpszrsrhtgf.jpg

 photo 150620-Pep-311-2_zpssyujbeo4.jpg

 photo 150620-Pep-235-3_zpsnejlikum.jpg


 photo 150620-Pep-219-3_zpsrwkxuxc4.jpg

 photo 150620-Pep-220-3_zpsbbs4mbhx.jpg

 photo 150620-Pep-294-3_zpsm7g3y1nw.jpg

 photo 150620-Pep-292-3_zpsxmd7gxuc.jpg

 photo 150620-Pep-358-2_zps6etyzj2v.jpg

 photo 150620-Pep-261_-2_fused-3_zpsagqvcvql.jpg

 photo 150620-Pep-411_-2_-3_fused-3_zpsqr3hfvaf.jpg


 photo 150620-Pep-478_-2_fused-2_zps5st0reji.jpg

 photo 150620-Pep-486_-2_fused-3_zpspjfcras1.jpg

 photo 150620-Pep-490-2_zps93glpsri.jpg

 photo 150620-Pep-495-2_zpsy8pyldqm.jpg

 photo 150620-Pep-427-2_zps5wqkszlq.jpg

 photo 150620-Pep-414-3_zpswdrt6o7t.jpg

 photo 150620-Pep-374-2_zpsihkhmui3.jpg

 photo 170303-Lay-033 2-2_zpspvc4iemd.jpg

 photo 170303-Lay-032-2_zpsxr1ueuu6.jpg

 photo 170303-Lay-316_-2_fused-2_zpszca4sqhl.jpg

 photo 170303-Lay-503_-2_fused-2_zps1dzshor4.jpg

 photo 170303-Lay-509_-2_fused-2_zps2cvshe0a.jpg

 photo 170303-Lay-510-2_zpsez9y77up.jpg

 photo 170303-Lay-513_-2_fused-2_zpsa1imn5ks.jpg

 photo 170303-Lay-569-2_zpsj1u8wc7t.jpg

 photo 170303-Lay-570-2_zpskw5mjbq7.jpg

 photo 170303-Lay-572-2_zpsufrb8dbz.jpg

 photo 170303-Lay-630-3_zpsybwauano.jpg

 photo 170303-Lay-633_-2_fused-2_zps4dlhfi6i.jpg

 photo 170303-Lay-643 2_zpsr7xansb1.jpg

 photo 170303-Lay-669 2-2_zps8jim5qiu.jpg

 photo 170303-Lay-680_-2_fused_zps9hnznm0m.jpg

 photo 170303-Lay-709_zpss3rhb7cb.jpg

 photo 170303-Lay-728_zpstzhda59v.jpg

 photo 170303-Lay-733_zpsqtoc9lhm.jpg

 photo 170303-Lay-735_zpsxsauje95.jpg

ภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ

ในหน้านี้ จะเป็นตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ทั้งวันซ้อมใหญ่ รับจริง และนอกรอบครับ

130419-BU 2-133-2
ภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันรับจริง ปี 2017 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 19/04/2017

130419-BU 2-237_-2_fused-2
ภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันรับจริง ปี 2017 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 19/04/2017

130419-BU 2-250_-2_fused-2
ภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันรับจริง ปี 2017 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 19/04/2017

130419-BU 2-243_-2_fused-2
ภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันรับจริง ปี 2017 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 19/04/2017

130419-BU 2-093
ภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันรับจริง ปี 2017 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 19/04/2017

130419-BU 2-282_-2_fused-2
ภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันรับจริง ปี 2017 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 19/04/2017

 photo 170330-BU-165-2_zpseh0zutea.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 วันซ้อมใหญ่ : 30 มีนาคม 2017
 photo 170330-BU-030_-2_fused-2_zpsfjjvtpce.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 วันซ้อมใหญ่ : 30 มีนาคม 2017
 photo 170330-BU-105_-2_fused-2_zpspcjwt0ru.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 วันซ้อมใหญ่ : 30 มีนาคม 2017
 photo 170330-BU-215-2_zpsrriyur5f.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 วันซ้อมใหญ่ : 30 มีนาคม 2017
 photo 170330-BU-083_-2_fused-2_zps9dbsabji.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 วันซ้อมใหญ่ : 30 มีนาคม 2017

 photo 170330-BU-378-2_zpssy8l4jxi.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 วันซ้อมใหญ่ : 30 มีนาคม 2017
 photo 170330-BU-391-2_zpsmrwrrlpm.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 วันซ้อมใหญ่ : 30 มีนาคม 2017
 photo 170330-BU-339_zpswr1ghqac.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 วันซ้อมใหญ่ : 30 มีนาคม 2017
 photo 170330-BU-027_-2_fused-2_zpsnntbm1uo.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 วันซ้อมใหญ่ : 30 มีนาคม 2017
 photo 170330-BU-574_-2_fused-2_zpsaug8do9z.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 วันซ้อมใหญ่ : 30 มีนาคม 2017

 photo 170325-BU-642-3_zpsofscvrnq.jpg
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 นอกรอบ : มีนาคม 2017

 photo 170325-BU-861-2_zpsfp4eckwr.jpg
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 นอกรอบ : มีนาคม 2017
 photo 170325-BU-626-3_zpszkyhlfwl.jpg
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 นอกรอบ : มีนาคม 2017
 photo 170325-BU-538_-2_fused-3_zpscnala18m.jpg
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 นอกรอบ : มีนาคม 2017
 photo 170325-BU-393-2_zpsnstzlktg.jpg
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 นอกรอบ : มีนาคม 2017
 photo 170325-BU-127_-2_fused-2_zpsa8sparng.jpg
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 นอกรอบ : มีนาคม 2017
 photo 170325-BU-090_-2_fused_zpsv8npcpjd.jpg
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 นอกรอบ : มีนาคม 2017
 photo 170325-BU-761-2_zpsldmuezvk.jpg
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 นอกรอบ : มีนาคม 2017
 photo 170325-BU-845-2_zpsqiyslkr6.jpg
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 นอกรอบ : มีนาคม 2017
 photo 170325-BU-877-2_zpse11ojph5.jpg
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 นอกรอบ : มีนาคม 2017
 photo 170325-BU-016_zpsnwcqz2er.jpg
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 นอกรอบ : มีนาคม 2017
 photo 170325-BU-851-3_zpshxellzij.jpg
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ ปี 2017 นอกรอบ : มีนาคม 2017

 photo 150403-BU-241-3_zpsb9r3qndv.jpgภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันซ้อมใหญ่

 photo 150403-BU-248-2_zpsdurmk9qb.jpgภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันซ้อมใหญ่

 photo 150403-BU-255-2_zpsjbyu0rtk.jpgภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันซ้อมใหญ่

 photo 150428-Pee-069_-2_fused-3-12_zpsuno7gfug.jpgงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันรับจริง ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 photo 150428-Pee-075_-2_fused-3-16_zps7z41ooff.jpgงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันรับจริง ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 photo 150428-Pee-192_-2_fused-2-16_zpsviuzam8z.jpgงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันรับจริง ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 photo 140419-Dear-312-3-16_zpsgwmm4fxp.jpgภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันซ้อมใหญ่

 photo Re-130420-Oat-052-2-16_zpsq72kmrpc.jpgภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันซ้อมใหญ่

 photo Re-130420-Oat-142-2-16_zps6ssdtm06.jpgภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันซ้อมใหญ่

 photo Re-140430-Praew-043-3-16_zpsmihr6yug.jpg
งานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันรับจริง ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 photo Re-Re-Maew-01P1298094__1_fused-5-16_zpsjllhyrln.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันซ้อมใหญ่

 photo Re-Maew-03P1296701__1_fused-4-16_zpsufnk3iti.jpg
ภาพงานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันซ้อมใหญ่

 photo 150428-Pee-268_-2_-3_fused-3-16_zps4udhh0it.jpg
งานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันรับจริง ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 photo 150428-Pee-307_-2_fused-2-16_zpsxm4yz4wa.jpg
งานรับปริญญา ม.กรุงเทพ วันรับจริง ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Re-Aoy BU-IMG_3037-3

Re-Aoy BU-IMG_2948-2

Re-150403-BU-094-3-2

คำแนะนำ การจ้างช่างภาพ สำหรับ บัณฑิต ม.เทคโนโลยีราชมงคล

ในหน้านี้จะเป็นคำแนะนำการวางแผนจ้างช่างภาพสำหรับบัณฑิตราชมงคล โดยผมจะเน้นไปที่วันซ้อมใหญ่และรับจริง เพราะทุกวิทยาเขตจะมารับที่นี่ ส่วนวันซ้อมย่อย แต่ละที่จะไม่เหมือนกันครับ

ตารางเวลาที่ผมเอามาอ้างอิง ผมจะใช้ของบัณฑิตราชมงคลธัญบุรีเป็นหลักนะครับ เพราะตอนที่พิมพ์หาได้เท่านี้ สำหรับบัณฑิตจากวิทยาเขตอื่น ถ้าวันตรงกัน รับช่วงเดียวกัน ก็ใช้ตารางเวลาเดียวกันเลย เพราะการเรียกแถว การเดินแถวเข้าหอประชุม การรับปริญญาก็จะทำพร้อมกัน

คราวนี้มาดูตารางเวลาของบัณฑิตราชมงคลธัญบุรี จะเห็นว่าวันรับจริงคือวันที่ 20-24 แต่ในตารางจะบอกไว้ถึงแค่วันที่23 เนื่องจากราชมงคลธัญบุรีมีรับถึงวันที่ 23 ส่วนวันที่ 24 ก็เป็นของวิทยาเขตอื่นที่เหลือ โดยตารางเวลาจะเหมือนกัน ใช้แทนกันได้เลย

ตารางวันรับจริง คณะต่างๆ ของ RMUTT

 photo RMUTT 16-5_zpstoohkd3v.jpg


คณะที่ ซ้อมใหญ่วันที่ 15 รับจริงวันที่ 20 มีนาคม 60 ภาคบ่าย

 photo RMUTT 16-4_zpsvzcg4k8o.jpg

 photo RMUTT 16-8_zpsyv7nna2t.jpg photo RMUTT 16-14_zpsvv3akup0.jpg


คณะที่ ซ้อมใหญ่วันที่ 16 รับจริงวันที่ 21 มีนาคม 60 ภาคบ่าย

 photo RMUTT 16-16_zpsgnj8czw6.jpg

คณะที่ ซ้อมใหญ่วันที่ 17 รับจริงวันที่ 22 มีนาคม 60 ภาคบ่าย

 photo RMUTT 16-7_zpsdsgvppay.jpg

 photo RMUTT 16-13_zpsypapechq.jpg


คณะที่ ซ้อมใหญ่วันที่ 18 รับจริงวันที่ 23 มีนาคม 60 ภาคบ่าย

 photo RMUTT 16-15_zpsgmcdqyvr.jpg

 photo RMUTT 16-9_zpsjtmv2dlp.jpg

ด้านบนเป็นคณะที่รับบ่าย จะเห็นว่ากำหนดการในทุกๆวันจะเหมือนกัน

และตารางของคณะที่รับเช้า ขอยกตังอย่างคณะเดียวนะครับ วันอื่นเวลาก็เหมือนกัน

 photo RMUTT2017_zpswvg1e78f.jpg

และผมไม่ได้แสดงตารางของคณะที่รับภาคเช้ามากนัก ไม่ต้องอธิบายมาก เนื่องจากคณะที่รับเช้าตั้งแถวเช้ามาก ลองดูที่ตารางสีน้ำเงิน และสีน้ำตาล จะเห็นว่าบัณฑิตต้องรายงานตัวและตั้งแถวช่วง 6.00-7.00 น. และเดินแถวเข้าไปอยู่ในหอประชุมก่อน 8.00 น. โดยจะเสร็จพิธีประมาณ 11.00 น.(อ้างอิงจากปีที่ผ่านๆ มา) นั่นคือช่วงเช้าจะไม่มีเวลาถ่ายภาพ ส่วนใหญ่ก็จ้างช่างภาพครึ่งวันบ่ายได้เลยครับไม่ต้องคิดมาก

สรุปเลย บัณฑิตที่รับปริญญาภาคเช้า แนะนำให้จ้างช่างภาพครึ่งวันบ่าย

————————————————————————–

กลุ่มที่มีข้อสงสัยและสอบถามผมมากที่สุดคือบัณฑิตที่รับปริญญาช่วงบ่าย ผมขอยกตัวอย่างโดยใช้คณะบริหารธุรกิจนะครับ เพราะคณะอื่นๆ ก็จะเหมือนกัน ต่างกันเล็กๆน่อยๆ เช่น จุดรายงานตัว  และจุดตั้งแถว

 photo RMUTT 16-5_zpstoohkd3v.jpg

กำหนดการของคณะบริหารธุรกิจ ซ้อมใหญ่วันที่ 15 รับจริงวันที่ 20 มีนาคม 60 ภาคบ่าย

 photo RMUTT 16-4_zpsvzcg4k8o.jpg
จากรูปตารางสีฟ้า จะเห็นว่า วันที่ 15 ไม่ได้บอกรายละเอียดมากนัก ให้ไปดูตารางสีน้ำเงิน ตรงขั้นตอนรอบบ่าย จะเห็นว่า รายละเอียดเหมือนกับวันที่ 20 นั่นคือ กำหนดการของวันซ้อมใหญ่และรับจริงจะเหมือนกัน คราวนี้มาดูรายละเอียด

09.00 น. รายงานตัว ณ บริเวณที่กำหนด

– ตรงนี้คือให้บัณฑิตมาเซ็นชื่อ พอเซ็นเสร็จแล้วก็ไปถ่ายภาพต่อ หรือทำภาระกิจส่วนตัวก็ตามสะดวก การเซ็มชื่อบัณฑิตก็ทยอยมาเซ็นจนถึงประมาณ 10.00 น.

10.45 น. ทุกมหาวิทยาลัยฯ ตั้งขบวนแถว

– คือการเรียกบัณฑิตมาตั้งแถว ซึ่งมักจะเรียกตั้งแถวประมาณ 10.00 น. นั่นคือบัณฑิตมาตั้งแถวในจุดตั้งแถว ไปใหนไม่ได้ รอเดินแถวในเข้าหอประชุมเวลา 11.00 น. ซึ่งจะสอดคล้องกับเวลาที่ภาคเช้าออกจากประชุมพอดี

11.00 น. แปลง่ายๆ คือบัณฑิตเดินแถวเข้าหอประชุมที่ละคณะ ซึ่งผมจะคอยเก็บภาพช่วงเดินแถวให้ด้วย กว่าจะเสร็จพิธีก็ประมาณบ่ายสาม

สรุปสำหรับบัณฑิตที่รับรอบบ่าย จะมีเวลาถ่ายภาพ 2 ช่วง คือ

1. เช้า ถึง ประมาณ 10.00 น.(เรียกตั้งแถว) ถ้านัดช่างภาพ 7.00 น. จะมีเวลาถ่ายภาพประมาณ 3 ชั่วโมง ถือว่าเพียงพอที่จะหามุมสวยๆ ได้ ที่สำคัญ ช่วงเช้าแดดไม่ค่อยร้อน

2.หลังจากซ้อมหรือรับปริญญาเสร็จ ก็ประมาณบ่าย 15.00 ถึง เย็นๆ หรือค่ำ

ดังนั้น สำหรับบัณฑิตที่รับบ่าย ผมแนะนำให้จ้างช่างภาพเต็มวัน หรือครึ่งวันเช้าครับ

ถ้าบัณฑิตมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

tel. 085 1154864 และ 083 8225081

Line : chotephoto

 

 

ภาพงานรับปริญญา ม.หอการค้าไทย

ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ของ ม.หอการค้าไทย ทั้งวัยซ้อมใหญ่และรับจริง
บัณฑิตที่จะจ้างช่างภาพ สามารถเลือกจ้างได้ตามสะดวก เพราะทั้งสองวันนี้จะมีกำหนดการเหมือนกันครับ ต่างกันเล็กน้อยตรงที่วันซ้อมใหญ่จะมีถ่ายภาพหมู่ประมาณ 30 นาที โดยทยอยเรียกตามคณะ วันซ้อมใหญ่มักจะเลิกเร็วกว่าวันรับจริง โดยที่วันรับจริงจะเลิกประมาณ 17.00 น.
 photo 121130-Dear-112-4_zps0vuiw5jx.jpg

 photo 121130-Dear-109-6_zpsnywvr4ua.jpg

 photo 121130-Dear-174-2_zps29pcsvcm.jpg

 photo 160221-UTCC-185_-2_fused-3_zps4zyjfmdt.jpg

 photo 160221-UTCC-321-2_zpsmmofqifu.jpg

 photo 160221-UTCC-329_zps29f1lcgr.jpg

 photo 160221-UTCC-370_zpssc4ioouj.jpg

 photo 160221-UTCC-267_zpsc8xppl2l.jpg

 photo 160221-UTCC-325_zpszqyslirh.jpg

 photo 160221-UTCC-165_zpsx32k3nyc.jpg

 photo 160221-UTCC-134_-2_fused-2_zpshekuvo1h.jpg

 photo Ying2-4-PB200024-2_zps5kvhfxto.jpg

 photo Ying2-4-PB200025_zps58jiuhck.jpg

 photo 160221-UTCC-128-2_zpstbmxmnai.jpg

 photo 160221-UTCC-126_zpsuocivira.jpg

 photo 160221-UTCC-031_zpswkbagwfd.jpg

 photo Liw UTCCIMG_0726_zps6crsa9vv.jpg

 photo Liw UTCCIMG_0635_zpsphigtuzo.jpg

 photo Liw UTCCIMG_0818-2_zpsakpe9zi3.jpg

 photo Liw UTCCPB246717_zpszobtmlod.jpg

 photo ying2-3-PB200141_-2_fused_zpsiwhelsxy.jpg

 photo ying2-3-PB200029_-2_fused-3_zpsms8xwcuq.jpg

 photo ying2-3-PB200134-2_zpsiwlaql4g.jpg

 photo ying2-3-PB200041-2_zpsd8u11gmu.jpg

 photo ying2-3-PB200140-2_zpsilkosiwk.jpg

 photo ying2-3-PB200135_zpsrjkaeqxf.jpg

 photo 160221-UTCC-104_zpsck9ysl5q.jpg

 photo 160221-UTCC-101-2_zpsuhleq8rg.jpg

 photo 160221-UTCC-081_zpsg1uvsjvh.jpg

 photo 160221-UTCC-080_zpswpqpgtdn.jpg

 photo 160221-UTCC-057_zps1hdbxe59.jpg

 photo Liw UTCCPB246948_zpslrcccuac.jpg

 photo Yok UTCC-P1200742-3_zpstceo7hpx.jpg

 photo Yok UTCC-P1200747_-2_fused_zpsrpwny25z.jpg

 photo Yok UTCC-P1200756_-2_fused_zpschwifkqk.jpg

 photo Yok UTCC-P1200760_-2_fused_zpsvghrhntv.jpg

 photo Yok UTCC-P1200772_-2_fused_zpsu2uulmhb.jpg

 photo 121130-Dear-175-2_zpsgp2yd43q.jpg

 photo 121130-Dear-185-2_zpsq7e0rdso.jpg

ภาพงานรับปริญญา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา ของ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทั้งวันซ้อมและรับจริง

 photo 161020-Leafe-Aiw 5_zpsqkqtdwob.jpg

 photo 160214-Aiw-059-2_zpsykufzbqw.jpg

 photo 160214-Aiw-055_zpskodtwk0l.jpg

 photo 160214-Aiw-079_zpsziqrc6pz.jpg

 photo 160214-Aiw-146_zpsyusoouu9.jpg

 photo 160214-Aiw-544-3_zps6hg3b2ei.jpg

 photo 160214-Aiw-539_-2_fused-2_zpskjbiqkow.jpg

 photo 131109-Pui-055-5_zpsr2hyuqdq.jpg

 photo 131109-Pui-036-2_zps0pprrsps.jpg

 photo 131109-Pui-026-3_zpslrq71jgf.jpg

 photo 131109-Pui-061_zpslqs8ck3s.jpg

 photo 131109-Pui-067-3_zpspzk7ivby.jpg

 photo 131109-Pui-072_zps47d0xwi5.jpg

 photo 131109-Pui-329-3_zpseqhnnlfp.jpg
 photo 160214-Aiw-013_-2_fused_zps0on3nsrq.jpg

 photo 160214-Aiw-060-2_zps13vzwwff.jpg

 photo 160214-Aiw-064_zpsjtgkpkff.jpg

 photo 160214-Aiw-077_zpskgwtvayw.jpg

 photo 160214-Aiw-090_-2_fused-2_zpsbpo5uhz6.jpg

 photo 160214-Aiw-089_-2_fused_zpset1rqnu3.jpg

 photo 160214-Aiw-113_zpsog5ypmue.jpg

 photo 160214-Aiw-135_zpsopqt2dsz.jpg

 photo 160214-Aiw-206_zpsjp7icshf.jpg

 photo 160214-Aiw-237_-2_fused_zpswb0lr5cr.jpg

 photo 160214-Aiw-498-2_zpsl6fhueb9.jpg

 photo 131109-Pui-146-2_zps7vqniqo5.jpg

 photo 131109-Pui-114-2_zpsf3jd68pw.jpg

 photo 131109-Pui-196-2_zps4bzt51ol.jpg

 photo 131109-Pui-250_zpsjkafpnll.jpg

 photo 131109-Pui-255-2_zpspivgw4cl.jpg

 photo 131109-Pui-303_zps0ktihqeq.jpg

 photo 131109-Pui-265-2_zpsvkt8ps9u.jpg

 photo 131109-Pui-307_zpsuxiqeq3b.jpg

 photo 131109-Pui-345-3_zpsn3vzfucq.jpg

 photo 131109-Pui-330-2_zpse33knhjl.jpg

 photo 160214-Aiw-060-2_zps13vzwwff.jpg

ภาพงานรับปริญญา NIDA

รวมภาพงานรับปริญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) วันซ้อม รับจริง นอกรอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็น ม.ที่มีสถานที่จำกัด แต่ก็มีมุมที่ให้ถ่ายรูปสวยๆ ได้
ปีที่ผ่านๆ มา วันซ้อมใหญ่และวันรับจริง กำหนดการจะเหมือนกัน คือเข้าหอประชุมประมาณ 11.00-12.00 น. เลิกบ่าย จะต่างกันนิดหน่อย ตรงที่วันซ้อมจะมีถ่ายภาพหมู่ประมาณ 30 นาที โดยทยอยเรียกตามคณะ แต่วันซ้อมมักจะเลิกเร็วกว่าที่ระบุไว้ในกำหนดการ มักจะเลิกประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสาม ส่วนวันรับจริงจะเลิกประมาณห้าโมงเย็น แต่ก็ยังมีแสงและเวลาเพียงพอสำหรับเก็บภาพ
สำหรับปี 2560 จะเข้ารับปริญญาช่วงเช้าทั้งวันซ้อมใหญ่และรับจริง บัณฑิตก็จ้างช่างภาพครึ่งวันบ่ายได้เลยครับ

 

 photo 170116-NIDA-008-3_zpsx3mmnsmc.jpg
ภาพงานรับปริญญา NIDA ปี 2017 นอกรอบ
 photo 170116-NIDA-052-3_zps22oti0np.jpg
ภาพงานรับปริญญา NIDA ปี 2017 นอกรอบ
 photo 170116-NIDA-037-2_zpsw7qa3hgs.jpg
ภาพงานรับปริญญา NIDA ปี 2017 นอกรอบ
 photo 170116-NIDA-061-2_zpszu3z3who.jpg
ภาพงานรับปริญญา NIDA ปี 2017 นอกรอบ
 photo 170116-NIDA-228-2_zpsntqe0ztt.jpg
ภาพงานรับปริญญา NIDA ปี 2017 นอกรอบ
 photo 170116-NIDA-226-2_zpssy8qpoun.jpg
ภาพงานรับปริญญา NIDA ปี 2017 นอกรอบ
 photo 170116-NIDA-297_-2_fused_zpsqihgodyi.jpg
ภาพงานรับปริญญา NIDA ปี 2017 นอกรอบ
 photo 170116-NIDA-322_zpsq3cjv2um.jpg
ภาพงานรับปริญญา NIDA ปี 2017 นอกรอบ

 photo 150118-W-176_zps9jn6nnut.jpg

 photo 150118-W-171_zpssrnlfna9.jpg

 photo 150118-W-034_zpsbptfd7rf.jpg

 photo 150118-W-030_zpsnnw5n5la.jpg

 photo 150118-W-027-2_zpspavxxj9c.jpg

 photo 150118-W-021_zpsc4exdjjd.jpg

 photo Pam4IMG_4286_-2_fused-2016-3_zpsg33urkbq.jpg

 photo 150129-Pam-325_zpsxwu4sn5e.jpg

 photo Pam1IMG_4359-2016-4_zpshjkqwruq.jpg

 photo 150129-Pam-218_zpsbd8vlyv9.jpg

 photo 150129-Pam-171-2_zpsjisurbt0.jpg

 photo 150129-Pam-117_zpsakbro0zv.jpg

 photo 150129-Pam-160_zpsbq5vfj3b.jpg

 photo 150129-Pam-030_zpskskvvrzm.jpg

 photo 150118-W-020_zpsxfn9henc.jpg

 photo 150118-W-007_zps7x0kdtc9.jpg

 photo 150118-W-003_zpsior2yu1k.jpg

 photo 150118-W-582-3_zpshtwizvzs.jpg

 photo 150118-W-489_zpsazkzbuwh.jpg

 photo 150118-W-344-2_zpsreqhjjop.jpg

 photo 150118-W-353-2_zpsv2kdlexj.jpg

 photo 150118-W-614_zpszugouypl.jpg

 photo 150118-W-613_zpsc38gfoqt.jpg

 photo 150118-W-502_zpskbvcds4j.jpg

 photo 150118-W-500_zpsr3gmz6kb.jpg

 photo 150118-W-480_zpsufpguq0g.jpg

 photo 150118-W-264_zpscwuyeed2.jpg

 photo 150118-W-263_zps7dclybsf.jpg

 photo 150118-W-262_zpsx3dp64ea.jpg

 photo 150118-W-146_zpsugwoem6k.jpg

 photo 150118-W-171_zpssrnlfna9.jpg

 photo 150118-W-145_zpssmo0ookw.jpg

 photo 150118-W-046-2_zpsxugzrtrq.jpg

 photo 150118-W-045_zpsikgl3dvx.jpg

 photo Pam4IMG_4287_-2_fused-2_zpshwdjnhug.jpg

 photo Pam3IMG_4425_-2_fused-2_zpsawrdsqpe.jpg

 photo 150129-Pam-320_zpsyllc7won.jpg

 photo 150129-Pam-231_zpsdpn4lihs.jpg

 photo 150129-Pam-184_zps7hhjzfqc.jpg

 photo 150129-Pam-173-2_zpslppbrvxd.jpg

 photo 150129-Pam-136_zpswkmhhgfd.jpg

 photo 150129-Pam-119_zpsbotsxxlu.jpg

 photo Pam1IMG_4312_-2_fused-2_zps1utjfsmn.jpg

 photo 150129-Pam-139_zpscmvhz7na.jpg

 photo 150129-Pam-090_zpsudzoelo7.jpg

 photo 150129-Pam-089_zpsrg9hblut.jpg

 photo 150129-Pam-085_zpssba6qkzb.jpg

 photo 150129-Pam-076_zpssdkwzbea.jpg

 photo 150129-Pam-065-2_zpsuh9okk3i.jpg

 photo 150129-Pam-008_zpsj1vfksy7.jpg

ภาพงานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล

ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างภาพงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้งวันซ้อมและรับจริง

งานรับปริญญาของราชมงคล วันซ้อมใหญ่และรับจริงจะจัดขึ้นที่ ม.ราชมงคลธัญบุรี โดยแบ่งเป็นรับรอบและเช้ารับรอบบ่าย คำแนะนำคร่าวๆ ในการจ้างช่างภาพ คือ
ถ้ารับรอบเช้า ก็จ้างครึ่งวันบ่าย
ถ้ารับรอบบ่าย ก็จ้างเต็มวัน หรือครึ่งวันเช้า ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถปรึกษาได้ครับ
บัณฑิตราชมงคลวิทยาเขตอื่นที่ไม่คุ้นกับธัญบุรี หรือบัณฑิตราชมงคลธัญบุรีที่ต้องการช่างภาพที่รู้มุมสวยๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ครับ ถ้ามีช่างภาพที่รู้มุม จะช่วยให้ได้ภาพสวยๆ ง่ายขึ้น

 photo 170316-320_-2_fused-3_zpsfonybggo.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170316-305_-2_fused-3_zpslvrzi7nm.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170316-232-2_zps6mzbxigk.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170316-128_-2_fused-2_zpsrxy42a7j.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170316-069-3_zpsb0uxtpxn.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170316-065-3_zpsdhjl2jvt.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170316-035-2_zpsix2p0ex9.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170316-052-3_zpsqku26u7a.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170316-112-2_zpsdopqup7x.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170316-166_zpsmyddgaza.jpg
งานรับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2017 วันซ้อมใหญ่

 photo 170211-AIR-280_-2_fused-3_zpsupzw54vm.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-256-2_zpsfwy7wfbj.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-279_-2_fused-2_zpshef01sng.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-187_-2_fused-2_zpssbbo2rsw.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-128-2_zpsn1gzzyy2.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-133-2_zpso4a0lwhn.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-101_-2_fused_zps69npjwll.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-202_-2_fused-3_zpseda5wyew.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-029-3_zpsqfw5kxhx.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-009_zpsbctqrrop.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-013_-2_fused_zpsr9agh2to.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-020_-2_fused-2_zpsvv3essvk.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-053_zpsihzo9dgd.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-059-2_zpsqfgijmqx.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-088_-2_fused-3_zpsnjmdsw1z.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 170211-AIR-237_zpsjjhlvw8g.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2017 นอกรอบ

 photo 160908-Bee-126-2_zpsutkaonte.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันรับจริง ปี 2016
 photo 160908-Bee-201-3_zpsjlsmufcx.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันรับจริง ปี 2016
 photo 160907-Kat-233-2_zpsqtplt28n.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016

 photo 160907-Kat-341_-2_fused-2016_zpsejnvevul.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016

 photo 160908-Bee-134-2_zpscm2mlusc.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันรับจริง ปี 2016
 photo 160908-Bee-175_-2_fused-2_zpsldfaizyk.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันรับจริง ปี 2016
 photo 160908-Bee-163-2_zpsnznhqpsh.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันรับจริง ปี 2016

 photo 160907-Kat-252-3_zpsyjfc7wf2.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016

 photo 160907-Kat-392-2_zpsh0a8irxx.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo 160907-Kat-391-2_zpshkbdsmtu.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo 160907-Kat-387-2_zpsmf8y0xuy.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo Pang 2-3-IMG_0625-2016_zpsryfmf7za.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo Pang 2-5-IMG_0774_-2_fused-2016_zps3msnxmpe.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง

 photo Pang 2-2-IMG_0547_-2_fused-3-16_zpsgdtnd0ji.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง

 photo Pang 3-IMG_0221_-2_fused-2016_zpsph145wpz.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo Pang 3-IMG_0203-2_zpspsuekmuc.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo Pang 1-IMG_0065-2_zpsno8uy5zn.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo Pang 1-IMG_0056-2_zpsw3vqakez.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo Pang 0-IMG_9947_-2_fused-2_zpstsx1puke.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo Mod3-IMG_9629_-2_fused-4_zpssdihkob0.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย
 photo 141209-042-2-16-2_zpsykxslw0o.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย
 photo re-ning2-02--PB152993-11-5.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ วันรับจริง
 photo Pang 2-5-IMG_0641_-2_fused-2-16-2_zpsuqyaohhl.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 141209-080-2-16_zpsllfscibz.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย

 photo 141210-Pang-0148-2_zpshopyuy1a.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo 141210-Pang-0881-4_zps3qw2z4pa.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 141210-Pang-0934-16-2_zps4h8zi0ai.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 141210-Pang-0818-2_zpstm91smgr.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 141209-424-2-16_zpsldj9ftnv.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย

 photo 141209-422-2-16_zpsx7u2azwb.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย

 photo Mod2-IMG_9852-3-16_zpspcon5kqd.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย

 photo 141209-325-2-16_zpspucpfedk.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย

 photo Mod1-IMG_9793-2-16_zpsoxiaspxq.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย

 photo Mod1-IMG_9791-3-16_zpsaq07gpnx.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย

 photo 141209-105-2-16_zpsslousuvi.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย

 photo Mod1-IMG_9616_-2_fused-3_zpseb5cfkr8.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ วันซ้อมย่อย

 photo 141210-Pang-0390_zps4pd4x8wh.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo 141210-Pang-0398_zpsafjx5vrn.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo 141210-Pang-0444-2_zpszjtzwuwx.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo 141210-Pang-0576-2_zpsplbhv9st.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo Pang 2-2-IMG_0552_-2_fused-2_zpshzylw5oc.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 141210-Pang-0666-2_zps4nutcj3w.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 141210-Pang-0699-16-2_zps3zn5soym.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo Pang 2-5-IMG_0605_-2_fused-3_zpsdvxu9dff.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 141210-Pang-0767_zpslzoiyvlh.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 141210-Pang-0780_zpsrn6nccx9.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 141210-Pang-0787_zpszphtnnfy.jpg

 photo 160907-Kat-263_-2_fused-3_zpsyvrkhl8q.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo 160907-Kat-201-2_zpsxwvjdtvw.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo 160907-Kat-194_zpsriimtdft.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo 160907-Kat-015_-2_fused-2_zpsxxtqn0r3.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo 141210-Pang-0821-2_zpss4xxterk.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง

 photo 141210-Pang-0736-2_zpsy1mmboba.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันรับจริง
 photo 160908-Bee-097-2_zpskerlttrl.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันรับจริง ปี 2016
 photo 160907-Kat-294_-2_fused-2_zpsowhbabus.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo 160907-Kat-289_-2_fused-2_zpsfhxk1k8h.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo 160907-Kat-299_-2_fused-2_zpsuadfsgk9.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันรับจริง ปี 2016
 photo 141210-Pang-0361-2_zpslnn6bohe.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo 141210-Pang-0357-2_zps5c1wctfj.jpg
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ วันซ้อมใหญ่
 photo 160909-207_-2_fused-2_zpssich8idg.jpg
คณะบริหารธุรกิจ วันรับจริง ปี 2016
 photo 160909-Nok-063_zps9hf2goue.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันรับจริง ปี 2016

 photo 160909-211-2_zps3bf8gdsa.jpg
คณะบริหารธุรกิจ วันรับจริง ปี 2016
 photo 160909-198-2_zpslvxtf4so.jpg
คณะบริหารธุรกิจ วันรับจริง ปี 2016
 photo 160909-138-2_zpsdscglync.jpg
คณะบริหารธุรกิจ วันรับจริง ปี 2016
 photo 160909-Nok-217_-2_fused-2_zpsvovhvxvy.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันรับจริง ปี 2016
 photo 160909-Nok-161_-2_fused-2_zpsgfh3evm5.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันรับจริง ปี 2016
 photo 160909-Nok-077_-2_fused_zps2tysdxoy.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันรับจริง ปี 2016
 photo 160909-Nok-073_-2_fused_zpsgc7tpxmn.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันรับจริง ปี 2016

 photo 160905-Aum-100_ 2_fused-2_zpsbwxgyggg.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันรับจริง ปี 2016
 photo 160905-Aum-097_-2_fused-2_zpsv5ormn29.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันรับจริง ปี 2016
 photo 160905-Aum-093_-2_fused-2_zpsbjbr0lub.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันรับจริง ปี 2016
 photo 160905-Aum-092_-2_fused-2_zpshkimmhux.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันรับจริง ปี 2016
 photo 160905-Aum-090_-2_fused-2_zpsc3fl1oop.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันรับจริง ปี 2016
 photo 160904-Pat-377_-2_fused-2_zpstmo0r4bb.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันซ้อมใหญ่ ปี 2016
 photo 160904-Pat-327_-2_fused-2_zps6e3rdlhj.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันซ้อมใหญ่ ปี 2016
 photo 160904-Pat-237-2_zpswsdpnlcf.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันซ้อมใหญ่ ปี 2016